Genomlysningen

Testa och se om ditt företag har dolda tillgångar

Så mycket som 80 procent av företagens värden ligger i de immateriella tillgångarna. Företag som utvecklar och vårdar sina tillgångar har högre lönsamhet än de som inte gör det. Vilka immateriella tillgångar har ditt företag? Och hur hanterar du dem på bästa sätt? Det får du veta om du svarar på 12 snabba frågor. Det tar max tre minuter av din tid.  

Genomlysningen

Testa och se om ditt företag har dolda tillgångar

 • Vill ni vara ensamma om namn och logotyp på företag, produkter eller tjänster?
 • Skulle det vara ett hot mot ditt företags existens om en konkurrent använde ert företagsnamn eller andra kännetecken?
 • Arbetar ni med forskning eller utveckling av produkter där era tillverkningsprocesser ger er effektivare produktion än era konkurrenter?
 • Har ni en produkt vars form och utseende är en viktig konkurrensfördel?
 • Producerar ni texter, bilder, musik eller film som används i kommersiella sammanhang?
 • Kan du lättare locka investerare om du har skyddat produkter och tjänster?
 • Utvecklar ni mjukvara, dataspel eller appar?
 • Har ni utvecklat en affärsidé eller affärsmodell som ger er fördelar gentemot era konkurrenter?
 • Har ni medarbetare med speciell kompetens eller spetskunskap som gör ert erbjudande extra attraktivt?
 • Har ni interna manualer eller beskrivningar av arbetsmetoder som innebär en konkurrensfördel för er?
 • Har ni egna databaser eller kundregister som ger er konkurrensfördelar?
 • Verkar ni på en internationell marknad?

Grattis till en lysande samling tillgångar!

Enligt dina svar ser ditt företag ut att ha gott om värdefulla tillgångar. Här under kan du läsa mer om dem och hur ni gör för att skapa affärsnytta och nya möjligheter.

Grattis!

Enligt dina svar ser ditt företag ut att ha värdefulla tillgångar. Här under kan du läsa mer om dem och hur ni gör för att skapa affärsnytta och nya möjligheter.

Är du säker på att du inte har några immateriella tillgångar?

Hur som helst kanske du kommer få några i framtiden. Viktigt då att komma ihåg att immateriella tillgångar kan vara till stor nytta för ditt företag om du hanterar dem på rätt sätt. Råd och tips om hur du gör hittar du här på prv.se.

Namn på företag, logotyp, produkt eller tjänst

Företag som vårdar sina varumärken kännetecknas av högre tillväxt, lönsamhet och bättre utveckling. Kunder är ofta lojala med varumärken som de gillar och beredda att betala mer för deras produkter och tjänster. Ett starkt varumärke blir därför mer attraktivt för medarbetare, finansiärer och samarbetspartner, och kan höja företagets värde. Du kan få ensamrätt till en logotyp för en vara eller tjänst om du registrerar ditt varumärke hos PRV. Med varumärkesskydd kan du sedan licensiera ut och sälja logotypen. 

Företag som vårdar sina varumärken kännetecknas av högre tillväxt, lönsamhet och bättre utveckling. Kunder är ofta lojala med varumärken som de gillar och beredda att betala mer för deras produkter och tjänster. Ett starkt varumärke blir därför mer attraktivt för medarbetare, finansiärer och samarbetspartner, och kan höja företagets värde. Du kan få ensamrätt till en logotyp för en vara eller tjänst om du registrerar ditt varumärke hos PRV. Med varumärkesskydd kan du sedan licensiera ut och sälja logotypen.

Så hanterar du dina tillgångar

Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller förpackningen.

Genom att registrera ditt företag hos Bolagsverket får du ett visst skydd för själva företagsnamnet. Hos PRV kan du även ansöka om varumärkesregistrering för en logotyp för ett företag, produkt, tjänst eller webbutik. Ett av kraven för att kunna registrera ett varumärke är att det är unikt och inte kan förväxlas med något annat. Med varumärkesskydd kan du exempelvis licensiera ut ditt varumärke.

Med hjälp av PRV:s olika söktjänster kan du söka efter varumärken som liknar ditt. 

Försvara ditt varumärke

När du registrerar ett varumärke får du större möjligheter att utnyttja varumärkets värde. Det är därför viktigt att bevaka att ingen gör intrång på dina rättigheter. Ingen har rätt att använda ditt registrerade varumärke utan ditt tillstånd, men det är ditt ansvar att hålla koll på det. Den som olovligen använder ditt registrerade varumärke kan göra sig skyldig till varumärkesintrång. Om du upptäcker det kan du vända dig till Patent- och marknadsdomstolen, PMD.

Ensamrätten till ett varumärke gäller också digitalt, exempelvis på webben. Men ett domännamn (webbadress) som liknar eller är identiskt med ditt varumärke behöver inte nödvändigtvis räknas som varumärkesintrång.

När du registrerar ett varumärke får du större möjligheter att utnyttja varumärkets värde. Det är därför viktigt att bevaka att ingen gör intrång på dina rättigheter. Ingen har rätt att använda ditt registrerade varumärke utan ditt tillstånd, men det är ditt ansvar att hålla koll på det. Den som olovligen använder ditt registrerade varumärke kan göra sig skyldig till varumärkesintrång. Om du upptäcker det kan du vända dig till Patent- och marknadsdomstolen, PMD.

Ensamrätten till ett varumärke gäller också digitalt, exempelvis på webben. Men ett domännamn (webbadress) som liknar eller är identiskt med ditt varumärke behöver inte nödvändigtvis räknas som varumärkesintrång.

Så hanterar du dina tillgångar
Med hjälp av Svensk varumärkesdatabas och Svensk varumärkestidning kan du hålla koll på vilka varumärken som andra registrerar. Skulle du tycka att någon gör intrång på ditt varumärke kan du invända mot det. Om du själv inte har tid eller kunskap att hålla koll på vilka konkurrentvarumärken som registreras, kan du anlita våra konsulter på PRV InterPat. De har lång erfarenhet av sök- och bevakningstjänster och tar fram underlag som gör det lättare för dig att fatta välgrundade beslut.

Tillverkningsprocesser

En viktig konkurrensfördel kan vara att ha effektiva tillverkningsprocesser som konkurrenterna inte känner till. Du kan utnyttja denna fördel på flera sätt. Kanske kan du licensiera ut eller sälja din tillverkningsprocess? Kanske kan du attrahera nya samarbetspartner? 

En viktig konkurrensfördel kan vara att ha effektiva tillverkningsprocesser som konkurrenterna inte känner till. Du kan utnyttja denna fördel på flera sätt. Kanske kan du licensiera ut eller sälja din tillverkningsprocess? Kanske kan du attrahera nya samarbetspartner?

Så hanterar du dina tillgångar
Egna tillverkningsprocesser kan skyddas på flera sätt, i vissa fall genom patent hos PRV. Med patent får du ensamrätt till processen, men måste i gengäld offentliggöra den i patentdokumentet. Du kan också välja att behålla processerna som företagshemligheter. I så fall behöver du ha rutiner för hur det ska gå till. Du kan exempelvis upprätta konkurrensklausuler i anställnings- och uppdragsavtal. Då är det viktigt att klausulerna uppfyller gällande regler.

Kanske behöver bara ett fåtal personer inom företaget känna till processerna i sin helhet? Har tillverkningsprocesserna helt eller delvis tagits fram av någon utifrån, exempelvis inhyrda konsulter, bör du ha ett avtal som ger dig rätt att använda processerna.

På prv.se kan du fritt söka i patentdokument och se vad andra har gjort. På så vis kan du undvika arbete med att ta fram lösningar som redan finns.

Design och utseende

En designregistrering ger dig en viktig fördel då du får ensamrätt att utnyttja designen. Med ensamrätt blir det lättare att hålla konkurrenterna på avstånd och att öka företagets marknadsandel. Du höjer företagets värde och gör det mer synligt för investerare. Din dokumenterade rätt till designen gör det lättare att locka investerare och att ingå försäljnings- och licensavtal. 

En designregistrering ger dig en viktig fördel då du får ensamrätt att utnyttja designen. Med ensamrätt blir det lättare att hålla konkurrenterna på avstånd och att öka företagets marknadsandel. Du höjer företagets värde och gör det mer synligt för investerare. Din dokumenterade rätt till designen gör det lättare att locka investerare och att ingå försäljnings- och licensavtal.

Så hanterar du dina tillgångar
Om din design eller produkts utseende skiljer sig från tidigare känd design kan du få designskydd (mönsterskydd) hos PRV. Utöver det registrerade designskyddet finns även ett begränsat designskydd inom EU, som du får utan att behöva ansöka om det.

När du har en designregistrering är det ditt eget ansvar att bevaka dina rättigheter, så att dina konkurrenter inte gör intrång. Till din hjälp finns till exempel Svensk Designdatabas. Upptäcker du att någon har gjort intrång kan du anmäla det till Patent- och marknadsdomstolen, PMD.

Har designen skapats av någon utanför företaget, exempelvis en inhyrd konsult, bör du ha ett avtal som ger dig rätt att använda designen. Din design kan även omfattas av upphovsrätten, om den anses ha så kallad verkshöjd. 

Text, bilder, musik och film

Upphovsrätten innebär att den som skapat ett verk bestämmer över hur det får användas. Hur det får distribueras till allmänheten exempelvis. Som upphovsrättsinnehavare kan du få ekonomisk ersättning för det du skapat och har rätt att namnges i samband med att någon använder verket. Du kan licensiera ut eller sälja dina rättigheter genom avtal.

Upphovsrätten innebär att den som skapat ett verk bestämmer över hur det får användas. Hur det får distribueras till allmänheten exempelvis. Som upphovsrättsinnehavare kan du få ekonomisk ersättning för det du skapat och har rätt att namnges i samband med att någon använder verket. Du kan licensiera ut eller sälja dina rättigheter genom avtal.

Så hanterar du dina tillgångar
Upphovsrätten skyddar bland annat text, musik, fotografier, film, illustrationer och litteratur. Den kan även gälla datorprogram, skulpturer, möbler, lampor och byggnadskonst. I Sverige går det inte att ansöka om upphovsrättsligt skydd utan rätten uppkommer automatiskt när ett verk blir till. För skydd krävs att det du skapat har så kallad verkshöjd; att det når upp till en viss nivå av originalitet. Har materialet skapats av någon annan än dig, exempelvis en inhyrd konsult, bör du ha ett avtal som ger dig rätt att använda materialet.

Investerare

Söker du en samarbetspartner som kan bidra med finansiering och kompetens är det viktigt att tänka på några saker. Det finns många olika slags investerare som alla har olika drivkrafter och kompetenser: Affärsänglar, venture capital-bolag, investmentbolag, offentliga organisationer, crowdfunding med flera. 

Söker du en samarbetspartner som kan bidra med finansiering och kompetens är det viktigt att tänka på några saker. Det finns många olika slags investerare som alla har olika drivkrafter och kompetenser: Affärsänglar, venture capital-bolag, investmentbolag, offentliga organisationer, crowdfunding med flera.

Så hanterar du dina tillgångar
Vilken sorts investerare som kan attraheras av ditt företag beror bland annat på vad du driver för verksamhet, vilken affärsidé ni har och i vilken utvecklingsfas ni befinner er i. Men det finns några saker som intresserar dem alla: Har ni starka varumärken eller varumärken med stor utvecklingspotential? Finns det en marknad för era erbjudanden? Är ni ensamma om någon del av marknaden? Har ni en affärsidé med tillväxtpotential och en hållbar affärsstrategi? Är ert framtida finansieringsbehov realistiskt? Är ni ett kompetent team med rätt erfarenhet?

Mycket av detta handlar om immateriella tillgångar. Det är med andra ord viktigt att ta hand om dina tillgångar, till exempel genom att skydda dem på olika sätt. I så fall är chanserna goda att företagets konkurrenskraft ökar och att ni lyckas attrahera investerare och andra samarbetspartner.

Mjukvara, dataspel och appar

Patent, designskydd och upphovsrätt ger dig ensamrätt på det du har skapat och du får själv bestämma över hur det får användas. Du kan till exempel licensiera ut eller sälja dina tillgångar. Du kan också välja att bevara immateriella värden som företagshemligheter. I så fall kan sekretessavtal behövas om du måste berätta om din idé för någon innan den har nått marknaden. 

Patent, designskydd och upphovsrätt ger dig ensamrätt på det du har skapat och du får själv bestämma över hur det får användas. Du kan till exempel licensiera ut eller sälja dina tillgångar. Du kan också välja att bevara immateriella värden som företagshemligheter. I så fall kan sekretessavtal behövas om du måste berätta om din idé för någon innan den har nått marknaden.

Så hanterar du dina tillgångar
En strategi för hur du hanterar datorprogram, dataspel och appar kan innehålla en kombination av flera skyddsformer. Enbart datorprogram eller dataspel kan inte patenteras. Däremot kan tekniska uppfinningar som genomförs av ett datorprogram vara patenterbara. Upphovsrätt får du automatiskt när ett verk med så kallad verkshöjd skapas. Programkod omfattas ofta av upphovsrätten.

Väljer du att bevara tillgången som företagshemlighet behöver du ha rutiner för hur det ska gå till. Du kan exempelvis upprätta konkurrensklausuler i anställnings- och uppdragsavtal. I så fall är det viktigt att klausulerna uppfyller gällande regler. Har materialet skapats eller utvecklats av någon utanför företaget, bör du ha ett avtal som ger dig rätt att använda materialet.

På prv.se kan du fritt söka i patentdokument och se vad andra har gjort. På så vis kan du undvika arbete med att ta fram lösningar som redan finns.

Affärsidéer och -modeller

Många framgångsrika företag bygger på en smart affärsidé och affärsmodell. En av de viktigaste saker du kan göra för att framtidssäkra ditt företag är att noga tänka igenom era affärsidéer och –modeller. Det ökar även era möjligheter att inleda samarbeten och att locka nya medarbetare. 

Många framgångsrika företag bygger på en smart affärsidé och affärsmodell. En av de viktigaste saker du kan göra för att framtidssäkra ditt företag är att noga tänka igenom era affärsidéer och –modeller. Det ökar även era möjligheter att inleda samarbeten och att locka nya medarbetare.

Så hanterar du dina tillgångar
Affärsidéer och affärsmodeller kan inte skyddas med patent eller annan registrerad ensamrätt. Men du kan skapa ett varumärke och fylla det med värden som rimmar med affärsidéen eller affärsmodellen. I så fall kan du få ensamrätt på idén eller modellen genom att registrera den som varumärke.

Om det är praktiskt möjligt kan du även hemlighålla affärsidéer och affärsmodeller. Då behöver du rutiner för det, där anställnings- och uppdragsavtal kan vara en viktig del. Genom att reglera vad medarbetare får och inte får ta med sig när de byter anställning kan man förhindra att affärsidéer och affärsmodeller sprids. Har de skapats eller utvecklats av någon utanför företaget, bör du ha ett avtal som ger dig rätt att använda dem.

Kompetens och spetskunskap

Spetskunskap och särskild kompetens kan vara en konkurrensfördel mot konkurrenter som inte har samma kunskap, så länge medarbetare som har kunskapen jobbar kvar på ditt företag. Kompetens och spetskunskap går till viss del att skydda med tydliga anställnings- och uppdragsavtal. 

Spetskunskap och särskild kompetens kan vara en konkurrensfördel mot konkurrenter som inte har samma kunskap, så länge medarbetare som har kunskapen jobbar kvar på ditt företag. Kompetens och spetskunskap går till viss del att skydda med tydliga anställnings- och uppdragsavtal. 

Så hanterar du dina tillgångar
Avtal kan utgöra en stor del av ett företags värde. Viktiga avtal kan till exempel gälla för företagets konsulter, samarbetspartner och delägare. Det kan också handla om villkorsavtal med användare, avtal med investerare och förläggare.

Kompetens och spetskunskap kan licensieras och säljas, exempelvis genom att ni erbjuder att era specialister utför service och underhåll av produkter som ni säljer. Du kan också erbjuda direkta tjänster. Upprättar du konkurrensklausuler i anställningsavtal är det viktigt att de uppfyller gällande regler.

Interna manualer och arbetsmetoder

Det är inte alla företag som tänker på att interna manualer och beskrivningar av arbetsmetoder kan vara värdefulla immateriella tillgångar. Men de kan till exempel licensieras ut eller säljas. Att hemlighålla dem kan ge konkurrensfördelar, om konkurrenterna inte har samma information. 

Det är inte alla företag som tänker på att interna manualer och beskrivningar av arbetsmetoder kan vara värdefulla immateriella tillgångar. Men de kan till exempel licensieras ut eller säljas. Att hemlighålla dem kan ge konkurrensfördelar, om konkurrenterna inte har samma information. 

Så hanterar du dina tillgångar
Interna manualer och beskrivningar av arbetsmetoder kan skyddas som företagshemligheter. Då behöver du rutiner för det, där anställnings- och uppdragsavtal kan vara en viktig del.

Genom att reglera vad medarbetare får och inte får ta med sig när de byter anställning kan man förhindra att interna manualer och arbetsmetoder sprids. Upprättar du konkurrensklausuler är det viktigt att de uppfyller gällande regler. Har manualerna och arbetsmetoderna skapats eller utvecklats av någon utanför företaget, bör du ha ett avtal som ger dig rätt att använda dem.

Databaser och kundregister

Ditt företags databaser och kundregister kan vara värdefulla om dina konkurrenter inte har samma information. Då kan du till exempel välja att licensiera ut eller sälja dem. Du kan även samarbeta med andra som har intresse av dem, men kom ihåg att ta hänsyn till dataskyddsförordningen GDPR. 

Ditt företags databaser och kundregister kan vara värdefulla om dina konkurrenter inte har samma information. Då kan du till exempel välja att licensiera ut eller sälja dem. Du kan även samarbeta med andra som har intresse av dem, men kom ihåg att ta hänsyn till dataskyddsförordningen GDPR. 

Så hanterar du dina tillgångar
Databaser skyddas genom upphovsrätten om de anses ha verkshöjd. Databaser som saknar verkshöjd kan skyddas med ett särskilt immaterialrättsligt skydd, ett så kallat sui generis-skydd. Skyddstiden för detta är 15 år.

Både databaser och kundregister kan även skyddas som företagshemligheter. Då behöver du rutiner för det. En åtgärd kan vara att reglera vad medarbetare får och inte får ta med sig om de byter anställning. Upprättar du anställnings- och uppdragsavtal med konkurrensklausuler är det viktigt att de uppfyller gällande regler. Har databaserna eller kundregistren skapats eller utvecklats av någon utanför företaget, bör du ha ett avtal som ger dig rätt att använda dem.

Handel med andra länder

I vilka länder vill du ha din verksamhet? Det är helt avgörande för hur du bör hantera dina immateriella tillgångar. Oavsett om du har ett patent, ett varumärke eller en design är det viktigt att du skyddar din tillgång i de länder som du har tänkt verka. Tänk stort från början så att du får med alla dina framtida marknader.

I vilka länder vill du ha din verksamhet? Det är helt avgörande för hur du bör hantera dina immateriella tillgångar. Oavsett om du har ett patent, ett varumärke eller en design är det viktigt att du skyddar din tillgång i de länder som du har tänkt verka. Tänk stort från början så att du får med alla dina framtida marknader. 

Så hanterar du dina tillgångar
Det är viktigt att kontrollera att ingen annan har en gällande ensamrätt i det land där du har tänkt verka. Om du ändå väljer att ha en kommersiell verksamhet där riskerar du att göra dig skyldig till intrång, vilket kan bli kostsamt. På PRV kan vi hjälpa dig att ta reda på vad som finns skyddat i det land som du är intresserad av.

Det är ganska komplicerat och tidsödande att navigera genom alla regler och skyddsmöjligheter på olika marknader. Ett råd är därför att anlita ett auktoriserat ombud som kan lotsa dig genom regelverk, ansökningar och annat praktiskt. Det sparar tid och minskar risken för misstag.