Aktiviteter

Vi arrangerar och deltar i många olika slags aktiviteter för att sprida kunskap om immaterialrätten och dess betydelse för företagande. Vissa aktiviteter är kostnadsfria. Utbildningar som ingår i utbildningsverksamheten på PRV är avgiftsbelagda.