Öppna data

Öppna data är digitaliserad, offentlig information som vem som helst kan ta del av och använda till valfritt ändamål.

Myndigheter lagrar ofta stora mängder offentlig data. Genom att digitalisera, strukturera, och göra informationen åtkomlig för andra kan den bidra till samhällsnytta även utanför myndigheten – till exempel i form av forskning eller nya produkter.

PRV har en katalog som redovisar öppna och delade data.

Katalog med öppna och delade data från PRV