Glada människor.
Foto: Casper Hedberg

Studenter och forskare är viktiga innovatörer

Du som arbetar eller studerar på universitet och högskola bidrar till utveckling av Sverige. Du skapar immateriella tillgångar som rätt hanterade kan bli mycket värdefulla.

Immateriella tillgångar - nyckeln till framgång

Oavsett vilket område du studerar eller arbetar inom är det viktigt att ha kunskap om dina immateriella tillgångar och hur du bäst hanterar dem – det kan vara nyckeln till framgång.

Som forskare producerar du immateriella tillgångar i form av till exempel uppfinningar, design, kunskap, vetenskapliga metoder, mjukvara, arbetssätt och mätmetoder. Och redan som student producerar du kanske immateriella tillgångar som, rätt hanterade, kan bli värdefulla på marknaden eller i samhället i stort.

Vi har samlat information om immateriella tillgångar och immaterialrätt som vi tror är speciellt viktiga för dig som är student eller forskare.

För dig som är student

För dig som är doktorand eller forskare

För dig som är innovationsstödjare på universitet och högskolor

Kontakt

Christin Wendel, samordnare för universitet och högskolor.

E-post till Christin Wendel

Studenter och forskare berättar