Du som är student

Oavsett vilket område du studerar inom är det viktigt att ha kunskap om dina immateriella tillgångar och hur du bäst hanterar dem – det kan vara nyckeln till framgång.

PRV:s utbildningar för studenter

PRV ger ofta föreläsningar på 1-2 timmar som del av kurser i till exempel entreprenörskap. Vi ger också öppna föreläsningar för alla studenter vid ett lärosäte.

Vill du veta mer om PRV:s utbildning på universitet och högskolor eller har en idé om utbildningssamarbete med PRV?

Kontakta Christin Wendel, samordnare för universitet och högskolor.

E-post till Christin Wendel

Digitala utbildningar

Här kan du ta del av digitala utbildningsmoduler om immateriella tillgångar och immaterialrätt 

Digitala utbildningar

Innovation under studenttiden

I projektarbeten och examensarbeten skapar du immateriella tillgångar som kan ha stort värde för dig och företaget eller organisationen du samarbetar med.

Mer om innovation under studenttiden 

Studenter berättar