Du som är innovationsstödjare

Universitet och högskolor är viktiga för Sveriges innovationskraft och tillväxt. PRV har i uppdrag att höja kunskapen om hantering av immateriella tillgångar och immaterialrätt hos aktörer på universitet och högskolor.

PRV och lärosätenas innovationsstöd har liknande mål och mycket att tjäna på att samarbeta med varandra.

Nyttiggörande av forskning och andra resultat från lärosätet

Som innovationsstödjare är du en nyckelperson för framgångsrikt nyttiggörande – inte minst när det gäller att ge stöd om strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Mer om nyttiggörande av forskning 

Utbildningssamarbete med PRV

Nyttiggörande och innovationsstöd är en del av våra föreläsningar på universitet och högskolor. Vi söker alltid samarbete med innovationsstödjarna på aktuellt lärosäte, så att deltagarna får så relevant information som möjligt.

Mer om våra utbildningsinsatser