Du som är innovationsstödjare

PRV och lärosätenas innovationsstöd har liknande mål och mycket att tjäna på att samarbeta med varandra.

Universitet och högskolor är viktiga för Sveriges innovationskraft och tillväxt. PRV har i uppdrag att höja kunskapen om hantering av immateriella tillgångar och immaterialrätt hos aktörer på universitet och högskolor.

Nyttiggörande av forskning och andra resultat från lärosätet

Som innovationsstödjare är du en nyckelperson för framgångsrikt nyttiggörande – inte minst när det gäller att ge stöd om strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Mer om nyttiggörande av forskning 

Utbildningssamarbete med PRV

Nyttiggörande och innovationsstöd är en del av våra föreläsningar på universitet och högskolor. Vi söker alltid samarbete med innovationsstödjarna på aktuellt lärosäte, så att deltagarna får så relevant information som möjligt.

Mer om våra utbildningsinsatser

Samarbete mellan PRV och SNITTS

PRV samarbetar på olika sätt med SNITTS (Swedish Network of Innovation and Technology Transfer Support). PRV har en representant i SNITTS kurskommitté och har därför möjlighet att bidra med information och utbildningsavsnitt om immateriella tillgångar och immaterialrätt i SNITTS kursutbud. PRV har tillsammans med SNITTS också tagit fram digitala utbildningsmoduler på basnivå som är lämpliga framförallt för doktorander och forskare, men även för studenter och innovationsrådgivare.

Mer om SNITTS (extern webbplats)

Digitala utbildningar för doktorander och forskare

Innovationsstödjare gör skillnad

 

Uppdaterad 2023-02-13