Röda tomater
Digital tjänst | Mat o dryck | Varumärke

Klimato - gör lunchen klimatsmart

Idag kommer 25% av Sveriges totala koldioxidutsläpp från livsmedelsindustrin. Klimato är en startup från KTH Innovation. Med sin smarta tjänst bidrar de till de globala målen genom att hjälpa restauranger att minska sin klimatpåverkan.

Fyra barndomskompisar från Lund ville starta något tillsammans inom hållbarhet och läste på om ämnet. Att maten står för hela 25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan, var en siffra som förvånade dem, berättar Klimatos VD, Anton Unger.

Foto: ??
Anton Unger, CEO, Klimato

– Vi tyckte att det var konstigt att klimatdata, till exempel skillnaden i koldioxidutsläpp mellan nötkött och kyckling, inte användes av restauranger och livsmedelsbranschen. Vi ville göra klimatdatan användarvänlig och tillgänglig, berättar han.

Klimato grundades 2017 med visionen att minska klimatpåverkan från mat genom att vara en brygga mellan klimatforskning och konsument. Med hjälp av Klimatos webbapp kan restauranger enkelt beräkna sin klimatpåverkan från maten de serverar. Beräkningen baseras på ingredienser, produktionsmetod och ursprungsland och hjälper på så sätt restaurangerna att skapa klimatsmarta menyer.

– Alla klimatvärden grundar sig i forskningsstudier. Forskaren har tittat på klimatpåverkan från till exempel tomat från Spanien, förklarar Anton Unger.

Vetenskapliga partnerskap som säkerställer kvalitén

För att deras klimatdata hela tiden ska vara uppdaterad och i linje med aktuell forskning samarbetar de med forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden.

Genom att använda RISE klimatdatabas får de tillgång till certifierade klimatdata som visar klimatavtrycket för olika livsmedel för Sverige och Norge. Motsvarigheten till RISE databas finns dock inte i andra länder så för Danmark och England har Klimato utvecklat sina egna klimatdatabaser.

– Idag har vi en person som enbart jobbar med databaserna. Vårt partnerskap med RISE som har pågått sedan 2017 ger oss mycket expertis. Vi har även samarbetat med IVL, Svenska Miljöinstitutet som har hjälpt oss mycket genom att titta på hur vi samlar in och modellerar data.

Innan Klimato fanns erbjöd vissa konsultbolag liknande tjänster till större restaurangverksamheter. Ett exempel är restaurangkedjan Max som har klimatberäknat sin hamburgaremeny i 10 år men då med hjälp av konsulter, förklarar Anton.

– Vi ville att fler restauranger skulle kunna göra arbetet själva. Genom att göra det billigare kan de nu själva på ett enkelt sätt skapa hållbara recept, klimatmärka sina menyer och hållbarhetsrapportera.

Tidigt fokus på immateriella tillgångar

Genom KTH Innovation fick teamet mycket stöd i uppstarten av företaget. Sedan gick de vidare in i ett annat inkubatorprogram, Sting, som är en partner till KTH. Där fick de också hjälp med att fokusera på företagets immateriella tillgångar, förklarar Anton.

– Vi fick en hel del utbildning kring IP och immateriella tillgångar så redan där påbörjade vi den processen. Vi började med att varumärkesskydda Klimato och vår logga i Sverige. Sedan kom vi ganska snabbt på att om vi vill vidare ut i Europa så är det nog smart att göra det för hela EU och Norge.

Idag har Klimato skyddat sitt varumärke i hela Europa men fokuserar i nuläget på Skandinavien och England. Nästa steg blir norra Europa. 

Kontinuerliga mätningar av resultat

Anton beskriver att de fyra barndomskompisarna startade sitt företag för att de ville bidra till minskade utsläpp i livsmedelsbranschen.  

– Vi mäter kontinuerligt hur mycket vår tjänst bidrar till utsläppsminskningar och vi kan se goda resultat.

Teamet bakom Klimato växer snabbt. Idag är de tolv personer. Deras fokus ligger fortsatt på restaurangbranschen. De ser också en potential att längre fram i tiden utveckla tjänster för andra segment i livsmedelsbranschen och för konsumenter.

–  I nuläget vill vi utveckla en så bra tjänst det bara går för restaurangsegmentet. Hittills har vi fokuserat på större restaurangverksamheter och foodserviceföretag som Sodexo, som är vår största kund, och som levererar mat till personalmatsalar och skolmatsalar. Nu har vi också lanserat en funktion på hemsidan där man kan köpa produkten digitalt. Förhoppningen är att vi genom den ska få in även mindre restauranger, avslutar Anton Unger.

Intervjun gjordes 2021.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online