Foto: Casper Hedberg

Företagsfrämjare

På PRV arbetar vi med flera aktiviteter för att stärka dig i din roll som företags-, affärs- eller innovationsfrämjare, när det gäller kompetens inom immaterialrätt och immateriella tillgångar.

Värde och nytta med immaterialrätt

Ett företags största värde finns oftast bland de immateriella tillgångarna. Det kan vara unik kunskap som byggts upp inom företaget, kundregister, ett omtyckt varumärke eller informationsmaterial. Du som är rådgivare spelar en viktig roll för företagen i frågor om hantering av immateriella tillgångar.

Immaterialrätt för dig som stöttar företag

Verktyg för främjare 

Immateriella tillgångar är företagets resurser som inte går att ta på. Här finns verktyg som underlättar för dig som stöttar företag och deras hantering av immateriella tillgångar.

Verktyg för främjare 

Uppdaterad 2024-03-05