Immateriella tillgångar, steg för steg

Immateriella tillgångar är företagets resurser som inte går att ta på. Ofta finns företagets värde just i de immateriella tillgångarna. Här finns verktyg som, steg för steg, underlättar för dig som stöttar företag.

Företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar kännetecknas av högre tillväxt, lönsamhet och utveckling än de som inte gör det.

Värdeskapande immaterialrätt

Ett företags största värde finns oftast bland de immateriella tillgångarna. Det kan vara unik kunskap som byggts upp inom företaget, kundregister, ett omtyckt varumärke eller informationsmaterial. Genom att kartlägga och hantera dessa – ofta dolda – tillgångar på ett strukturerat sätt kan företaget vinna konkurrensfördelar och bli mer framgångsrikt.

Nyttan av ett immaterialrättsarbete

En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

  • Användas för att utveckla affärsstrategin.
  • Skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras.
  • Göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners.
  • Användas i marknadsföringssammanhang.
  • Avskräcka konkurrenter.

Här finns verktyg som, steg för steg, underlättar för dig i ditt arbete med företag och deras immateriella tillgångar. 

Verktyg för främjare