Stadsbild
Foto: Casper Hedberg

Sök EU-bidrag från EUIPO:s SMF-fond

EUIPO:s SMF-fond erbjuder finansiellt stöd till små- och medelstora företag med flera olika erbjudanden där du kan minska dina kostnader för varumärke, design och patent. Medlen är begränsade så missa inte din chans att få rabatt. SMF fonden öppnar den 22 januari 2024.

Du som företagare kan välja att ansöka om ersättning och få pengar tillbaka både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar, IP-scan, och för avgiften vid registrering av varumärke och design och patent.

Så här söker du

I filmen går Markus Dahlberg igenom alla de olika erbjudandena i deltalj, vilka fördelar de har och hur du gör för att utnyttja dem.

 

Kupong 1: IP-Scan

En IP-Scan är en genomgång av företagets immateriella tillgångar. Rådgivare inom området immateriella tillgångar tittar på din affärsmodell, dina produkter eller tjänster och tillväxtplaner och hjälper dig att identifiera de viktigaste immateriella tillgångarna ur ett affärsperspektiv. Tjänsten kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om och hur du ska utforma din strategi för immateriella tillgångar i framtiden.

Har du redan registrerat immateriella rättigheter får du råd i hur du kan utveckla din immaterialrättsportfölj. IP-Scan samordnas av PRV.

När du fått ansökan godkänd kontaktar du PRV för att få tillgång till rådgivaren som ska utföra IP-Scan. 

Kontakt: 

Du kan även kontakta ipscan@prv.se för aktuell lista över godkända rådgivare för IP Scan.

 

Kupong 2: Varumärke och Design

 

Kupong 3: Patent och prior art

En SME-fund Prior art sökning innebär en granskning av vilken teknik som finns inom just ditt område. Sökningen är primärt en nyhetsgranskning, dvs en sökning på vilken befintlig teknik som finns inom det du har tänkt att uppfinna. Vi söker fram både patentdokument och annan litteratur så att du får en bättre förståelse för vad som är känt inom ditt teknikområde och själv kan bedöma hur unik din uppfinning är. Uppdraget är på upp till 10h.

Mer information om prior art

Mer information om vad en nyhetsgranskning är

Beställningen av en prior-art sökning är en av PRV:s konsulttjänster. När du har fått din ansökan godkänd beställer du prior-art sökningen via vår beställningstjänst  PRV Information Secure, PIS där du som kund skriver ”SME-fund Prior Art Search”  i meddelanderutan och väljer uppdragstyp ”Tekniksökning”. Tillsammans med din beställning skickar du in en kort beskrivning av din uppfinning eller det du vill ha en granskning på, ca en A4-sida. Tänk på att ju mindre tid granskaren behöver för att läsa in sig på ditt fall, desto mer tid finns till själva sökningen. Granskaren kommer att kontakta dig innan sökningen påbörjas för att säkerställa dina önskemål om vad exakt som ska granskas inom ramen för 10h.

Har du några frågor om Prior-art sökningen så vänligen kontakta:

 

 

Alla ansökningar görs i fyra steg

För att EUIPO ska bevilja medel oavsett vilken produkt du ansöker om gäller följande fyra steg i ordningen nedan: 

  1. Ansök om bidrag hos EUIPO
  2. Invänta svar från EUIPO
  3. Lämna in en Designansökan/varumärkesansökan/patentansökan hos myndigheten som avses eller kontakta PRV för IP Scan.
  4. Begär ersättning hos EUIPO 

Läs om hela ansökningsprocessen på EUIPO:s webbplats

 

 

 

Uppdaterad 2024-02-22