Kvinna i gul stickad tröja använder en IPad

Konvoj – använde SMF-fonden till IP-scan

Nystartade Konvoj har tagit fram ett verktyg för att optimera personalscheman för vården. De prioriterade tidigt att få koll på sina immateriella tillgångar och sökte bidrag från SMF-fonden till en IP-scan. Något som lönade sig.

Ett bra personalschema täcker verksamhetens behov, ger medarbetarna inflytande över sina arbetstider, och är rättvist, schysst och hållbart. Svenska startupen Konvoj har tagit fram en algoritm som hjälper kunderna att lägga ett sådant schema.

Närbild på Tilda Lundgren framför en grönskande buske
Tilda Lundgren, VD

Som nystartat företag var de snabba med att analysera och säkra sina immateriella tillgångar, berättar VD Tilda Lundgren.

– Vi var mycket medvetna om värdet i att ha koll på de immateriella tillgångarna och hade lagt mycket krut på det i tidigt skede. Det var också anledningen till att vi sökte bidrag från SMF-fonden till en IP-scanning.

Gjorde IP-scanning

SMF-fonden 2023 är ett initiativ av den europeiska immaterialrättsmyndigheten EUIPO där små- och medelstora företag (upp till 250 anställda) kan söka bidrag till avgifter för patent, designskydd och varumärkesregistrering. Man kan även söka bidrag till en IP-scan till ett värde av upp till ca 14850 kr (1350 euro).

En IP-scanning genomförs av en rådgivare som tillsammans med företaget går igenom de immateriella tillgångarna. Oftast genom två eller tre möten där resultatet är en slutrapport. Där får man även tips på eventuella åtgärder för att ytterligare ta vara på tillgångarna.

– I vårt fall hade vi ganska bra koll redan, så det var inga stora aha-upplevelser. Men, att få det sammanställt i detalj av en utomstående konsult var värdefullt och lärorikt. Dessutom gav det ett tydligt signalvärde som hjälper oss när vi är ute och söker investerare. Det var det absolut största värdet och något som jag rekommenderar andra företag att genomföra, säger Tilda Lundgren.

Fick tips inför framtiden

Investerare gillar ordning och reda. Det vill säga att företag som söker medel både känner till sina tillgångar och har tagit strategiska beslut kring skydden av dem. Allt behöver inte vara registrerat.

– Scanningen hjälpte oss också att få koll på småsaker i periferin som jag inte hade koll på sedan innan. Vi breddade våra referensramar. Till exempel hade vi tidigare i huvudsak ett svenskt perspektiv, men nu fick vi bättre kunskap kring hur vi ska förhålla oss till EU. Det var något vi lärde oss i processen.

Konvoj startades 2021 av Tilda Lundgren. Idén till Konvoj uppstod efter att Tilda, som har en bakgrund inom schemaoptimering, insåg att vården skapar sina personalscheman för hand.

– Vården står inför stora utmaningar: underbemanning, krympande budgetar och en pågående förändringsresa där många går från deltids- till heltidstjänster. Dessutom går vi stora demografiska förändringar till mötes där allt fler äldre ska tas om hand av allt färre i arbetsför ålder. Vi menar att schemaläggningspusslet går att lösa på ett bättre sätt än idag - vi har utvecklat en algoritm som gör just det.

Intervjun gjordes 2023. Foto: Casper Hedberg / Konvoj

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online