Strategi för immateriella tillgångar

Strategi för immateriella tillgångar kan låta komplicerat. Men en bra strategi visar vilken betydelse de immateriella tillgångarna har för företagets affärer och hur man tänkt att dessa ska användas och skyddas.

 

Beroende på vilken verksamhet du bedriver så kan en strategi för dina immateriella tillgångar vara den grund som hela din affärsplan bygger på. Immaterialrättsstrategin bör därför innehålla en överblick av verksamheten, alla immateriella tillgångar och rättigheter samt en plan som beskriver hur företaget ska tjäna pengar på dessa tillgångar.

Strategins innehåll

Ett första steg för att ta reda på om din verksamhet har immateriella tillgångar är att göra vårt test ”Genomlysningen”.

Testa och se om ditt företag har immateriella tillgångar

Fortsättningsvis bör du identifiera verksamhetens karaktär och de viktigaste delarna av affärsplanen, särskilt de saker som särskiljer din verksamhet från dina konkurrenter. Du bör även identifiera potentiella konkurrenter samt storlek och värdet på marknaden där verksamheten agerar.

 • Identifiera om och var fokus på de immateriella tillgångarna skulle kunna förbättras för att stödja inkomster eller finansiering.
 • Identifiera om det finns någon annan användning för de immateriella tillgångarna som skulle kunna generera inkomster eller finansiering.
 • Identifiera potentiella svagheter och hot som skulle kunna påverka värdet på dina immateriella tillgångar och strategin för dessa på kort och medellång sikt.
 • Identifiera tänkbara alternativ till att använda dina immateriella tillgångar, till exempel genom licensiering eller för att attrahera investerare.
 • Identifiera hur och var strategin ligger i linje med och gynnar den generella affärsplanen på kort och medellång sikt.

Exempel på immateriella tillgångar

Riskanalys kopplat till immateriella tillgångar

En strategi brukar innehålla risker. Här är några vanliga exempel att fundera över:

 • Behov av immateriella rättigheter som tillhör någon annan
 • Äganderättsfrågor kring egna immateriella tillgångar och rättigheter
 • Intrång i rättigheter, egna och andras
 • Problem med bristande användning av varumärken

Frågor om risker

De frågor du bör ställa dig beror på din verksamhet och den bransch du verkar i. Här ges några konkreta frågor som exempel:

 • Kan det vara så att konkurrenter har immateriella rättigheter till sådant som skulle kunna hota din verksamhets fortsatta utveckling? 
 • Har ditt företag verkligen full äganderätt till de immateriella tillgångarna?
 • Finns det risk att andra gör intrång i dina rättigheter? 
 • Har du registrerade varumärken som du nu inte längre använder och därmed riskerar att förlora? 

Vilka länder är du verksam i?

I vilka andra länder vill du lansera din idé, ditt varumärke eller din design? Det påverkar din affärsstrategi och hur du bör agera när det gäller dina immateriella tillgångar.

Det som är helt avgörande är var du har tänkt tillverka eller sälja din produkt eller tjänst. Där ska du också ha ensamrätt. 

Digital marknad är internationell marknad

Tänk på att den webbplats där du marknadsför ditt företag, dina varor eller tjänster är åtkomlig globalt. Har du information på andra språk, till exempel engelska, kommer webbplatsen att hittas av söktjänster och exponeras i många andra länder. Därmed finns du på marknader utomlands där du kan behöva skydda ditt varumärke och din design. Det är viktigt att kontrollera att ingen annan har en gällande ensamrätt i det land där du har tänkt verka. Om du ändå har kommersiell verksamhet där riskerar du att göra dig skyldig till intrång, vilket kan bli kostsamt. 

Tänk också på att det du utformar digitalt, till exempel en webb eller en e-tjänst, kan behöva skyddas som en design.

Handel med andra länder

Ta hjälp av ett ombud för att göra din strategi

All forskning visar att företag som har en genomtänkt strategi för hur de ska hantera sina immateriella tillgångar och rättigheter är mer framgångsrika. En expert kan hjälpa dig att göra en strategi som kopplar dina immateriella tillgångar till din affärsplan.

Hitta ombud för att göra en strategi