Jeans på en klädstång i en produktionsmiljö med anställda.
Foto: Bildbyrå Scandinav

Handel med andra länder

För dig som vill lansera ditt företag eller din produkt i ett annat land har vi samlat tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller dina immateriella tillgångar.

Strategi och avtal för export

Det viktigt att du kartlägger ditt företags immateriella tillgångar, beskriver hur de ska användas och skyddas på en internationell marknad. Det påverkar din affärsstrategi. Fundera också på vilka avtal du behöver.

Hitta dina immateriella tillgångar med vårt test Genomlysningen

Gör en immaterialrättsstrategi

Läs mer om avtal

I vilka länder ska jag söka skydd?

Du bör söka skydd för varumärke, patent och design i de länder där du är verksam, till exempel genom tillverkning eller försäljning av din produkt.

Sök skydd i andra länder

Säljer du till andra länder måste du kontrollera att ett liknande varumärke, patent och en liknande design inte är registrerat av någon annan där. Om du inte gör det riskerar du att begå intrång.

Läs mer om hur du undviker att själv begå intrång

Digital marknad är internationell marknad

Den webbplats där du marknadsför ditt företag, dina varor eller tjänster är åtkomlig globalt. Har du information på andra språk, till exempel engelska, kommer webbplatsen att hittas av söktjänster och exponeras i många andra länder. Därmed finns du på marknader utomlands där du kan behöva skydda ditt varumärke och din design.

Piratkopiering

Piratkopiering kan drabba alla företag som producerar och säljer varor. I förebyggande syfte bör du lämna in en "ansökan om ingripande" till Tullverket, då kan tullen lättare identifiera och stoppa misstänkta piratkopior.

Skydda ditt företag från piratkopiering

Kostnadsfri internationell rådgivning 

EU-kommissionen har tagit initiativ till IPR Helpdesks som är internationella rådgivarorganisationer för små och medelstora företag i EU. De ger dig kostnadsfria råd om hur du kan skydda och bevaka dina immateriella tillgångar på världens olika marknader.

Internationell rådgivning - IPR Helpdesks