Tiden det tar

Här får du reda på vilka faktorer som påverkar hur lång tid det tar innan din ansökan är klar.

Varumärke

När du ansöker om EU-varumärke via EUIPO finns det ett snabbförfarande. Det tar då halva tiden jämfört med en vanlig varumärkesansökan. Här kan du läsa om hur processen går till när EUIPO granskar din ansökan om EU-varumärke.

Processen för registrering när EUIPO granskar ansökan (extern webbplats)

När du har skickat in en ansökan om en internationell varumärkesregistrering börjar PRV med att kontrollera att den uppfyller formella krav. WIPO gör sedan en formell granskning. Om ansökan går igenom får de länder du har valt att söka i 12-18 månader på sig att granska den internationella registreringens eventuella giltighet i just det landet utefter sina egna varumärkeslagar och regelverk.

Internationell varumärkesregistrering

Patent

Det tar alltid minst sex månader från att du skickar in din patentansökan tills den börjar granskas. Detta beror på att alla databaser världen över måste ha hunnit uppdateras för att säkerställa att du verkligen är först med din uppfinning. Hur lång tid det tar innan du får ditt patent varierar kraftigt.

En patentansökans första inlämningsdag är viktig. Den dagen används sedan för ansökan i olika länder. Det kallas prioritet och prioritetsdag.

Här kan du läsa mer om hur prioritet fungerar för patent

Design

Om du har gjort en ansökan om en internationell registrering hos WIPO behandlas din ansökan i varje sökt land. Handläggningstiderna i de respektive länderna kan variera, men tar oftast max sex månader.

När du ansöker om EU-design via EUIPO kan du använda dig av ett snabbspår. Du får då din design registrerad på två arbetsdagar (förutsatt att din design uppfyller kraven förstås).

Snabbspår för design hos EUIPO (extern webbplats)