Kostnaderna

Det finns många olika saker som påverkar kostnaden för ett internationellt varumärke, patent eller design. Här berättar vi om vilka faktorer som påverkar priset.

Varumärke

Du betalar en grundkostnad för att ansöka om ett EU-varumärke hos EUIPO. Vilka tilläggskostnader som du får betala beror bland annat på i hur många klasser du söker varumärkesskydd. Det är billigare att ansöka online än via pappersblankett.

EUIPO:s avgifter (extern webbplats)

Hur mycket din internationella varumärkesansökan kostar beror på en rad olika saker, bland annat hur många klasser och länder du söker varumärkesskydd i. WIPO har en avgiftskalkylator som hjälper dig att räkna ut en ungefärlig kostnad.

Avgiftskalkylator hos WIPO (extern webbplats)

Patent

För att du ska få en överskådlig bild av vad ett patent kan kosta har vi samlat fyra fiktiva exempel på patentkostnader för företag.

Kostnadsexempel för patent

Hur mycket din internationella patentansökan kostar beror bland annat på hur många sidor den innehåller, i vilket format du skickar in den och i hur många länder du ansöker. De avgifter som finns kopplade till en PCT-ansökan är ansökningsavgift, vidarebefordringsavgift, nyhetsgranskningsavgift och preliminär patenterbarhetsbedömning och handläggningsavgift. I vissa fall får du rabatt på din ansökan om den har granskats tidigare.

Avgifter för Internationell ansökan, PCT

När du validerar ett europeiskt patent i Sverige får du betala en grundavgift för offentliggörande av översättning av det meddelade europeiska patentet.

Avgifter för Europeiskt patent

Design

Hur mycket det kostar beror bland annat på hur många olika designformgivningar (mönster) som du vill skydda, och i hur många länder. Hos EUIPO kan du göra en designansökan som gäller i hela EU. 

Designansökan hos EUIPO (extern webbplats)

Hur mycket din internationella designansökan kommer att kosta kan du räkna ut med hjälp av en avgiftskalkylator på WIPO:s webbplats.

Avgiftskalkylator hos WIPO (extern webbplats)