Licensiering av tillgångar kan vara en affärsmöjlighet

Fundera över om du har möjlighet att licensiera ut dina immateriella tillgångar och rättigheter till andra eller om du behöver licensiera rättigheter av någon annan för att utveckla din produkt eller tjänst.

Frågor som dessa bör vara besvarade i en strategi för immateriella tillgångar:

  • Vilka rättigheter licensieras? Är det ett patent, varumärke, designskydd eller upphovsrätt? Hur länge gäller rättigheten?
  • Vilka möjliga fördelar skulle en licensiering tillföra din verksamhet?
  • Om du är licensgivaren, se över intäkterna du får genom att licensiera och jämför det med värdet på dina rättigheter.
  • Hur mycket är dina rättigheter värda? Att förstå värdet på rättigheterna kommer att vara värdefullt i framtida förhandlingar.
  • Hur kommer rättigheterna att användas? Kommer de att användas inom en specifik sektor? Kommer innehavaren ha möjlighet att licensiera rättigheterna till andra sektorer?
  • Hur ser villkoren för licensieringen ut? Betalningsmodell? Löptider? Finns det uppsägningsklausuler?
  • Vilka är riskerna och hur kan de minskas?
  • Ska intrångsfrågor vara licensgivarens eller licenstagarens ansvar?

Utvärdera fördelar och nackdelar

En rättighet som någon annan innehar kan hindra dig från att kunna utveckla din egen verksamhet i en viss riktning. Då kan det vara bra att fundera över om du ska försöka licensiera in denna rättighet.

Innan du ingår en överenskommelse om licens ska du självfallet väga in för- och nackdelar och andra sätt att ta sig fram. Fördelen med en licens är att hindret som tidigare låg i vägen försvinner och du kan fortsätta din verksamhet i en viss riktning utan att oroa dig för att göra intrång. Nackdelar är de kostnader som tillkommer och att du i viss mån hamnar i en beroendeställning gentemot licensgivaren. Du bör därför kontinuerligt utvärdera om licensieringen är värd sitt pris.

Är rollerna de motsatta och du är licensgivare kan du utvärdera avkastningen på dina licenser kopplat till värdet på rättigheterna. Motsvarar licensavgifterna rättigheternas värde? I så fall har du kanske en affärsmöjlighet som kan hjälpa dig att tjäna pengar på din idé.

Licensiering av ditt varumärke

Licensiering av ditt patent

Licensiering av ditt designskydd

Avtal om immateriella tillgångar