Licensiering av patent

Med en licens kan du ge någon annan rätt att använda din uppfinning.

Du kan ge någon annan en licens genom ett licensavtal. Med ett sådant avtal ger du personer eller företag rätt att utnyttja din uppfinning, helt eller delvis. Licensavtalet kan reglera många saker, till exempel geografiskt område och ersättningar. Det finns affärsjurister specialiserade på immaterialrättsliga avtal.

Läs mer

Ändringar i diariet eller patentregistret

Prislista och betalningar - patent