Begär ändring av patent

För att PRV ska anteckna ändringar eller avtal i patentansökningsdiariet eller patentregistret måste du som är sökande eller patentinnehavare skriftligen begära en ändring, och vid behov bifoga uppgifter eller handlingar som styrker ändringen.

Mer information om vad begäran ska innehålla, och vilka uppgifter eller handlingar som måste bifogas hittar du nedan.

Ombudsfullmakt

Om någon annan agerar för din räkning måste den personen visa upp en ombudsfullmakt.

Mall för ombudsfullmakt