Ändring av sökandes eller innehavarens adress

PRV har inte någon automatisk uppdatering av adressregister. Har du eller ditt företag bytt postadress måste du meddela detta till PRV.

En anmälan om adressändring gör du genom att skicka in en begäran om ändring i patentansökningsdiariet eller i patentregistret. En begäran om adressändring ska innehålla:

  • begäran om ändring av sökandens eller innehavarens adress
  • nummer på den patentansökan eller det patent som ändringen gäller
  • sökandens eller innehavarens namn och nya adress.

Begäran ska vara undertecknad av den tidigare eller nye sökanden eller innehavaren.