Förvalta ansökan eller patent

När din patentansökan är inlämnad eller ditt patent är beviljat behöver du veta hur du upprätthåller, försvarar och använder det.

Dessutom kan du behöva göra ändringar i din ansökan eller i patentet. Ibland kan det vara klokt att komplettera patentet med andra immaterialrättsliga skyddsformer.

Här kan du läsa mer om hur du förvaltar dina patentintressen.