Använd patentskyddet

Det mest uppenbara sättet att tjäna pengar på en skyddad uppfinning är genom att själv producera, marknadsföra och sälja produkten. På så sätt behåller du kontrollen över den. Men det är också du som tar de ekonomiska riskerna.

I det här avsnittet berättar vi kortfattat om andra sätt, på vilka du kan använda ditt patent och immateriella tillgång.

PRV kan inte kan råda dig i frågor som rör affärsplanering, finansiering eller kommersialisering av din uppfinning. Kontakta en aktör inom entreprenörskap eller en innovationsaktör för råd.

Ta hjälp av företagsfrämjare