Överlåtelse

Om du inte vill eller kan utnyttja din uppfinning själv, kan du sälja eller ge bort patentet eller din patentansökan.

Genom att sälja patentet avsäger du dig alla rättigheter till uppfinningen. Fördelarna kan vara att du får en ersättning och inte behöver oroa dig för marknadsföring, tillverkning, kommersialisering eller svängningar på marknaden.

Har du patent i flera länder kan du sälja rättigheten i vissa länder och behålla den i andra. Undantaget är om du har ett europeiskt patent med enhetlig verkan (enhetligt patent), som är ett regionalt patent. Med ett enhetligt patent kan du bara överlåta rättigheterna för hela regionen. En licensrättighet till ett enhetligt patent kan dock ges lokalt.

Om du överlåter dina svenska patenträttigheter kan du begära att vi ska föra in ändringarna i patentregistret och i patentansökningsdiariet. Det gäller inte enhetliga patent, där istället EPO för register.

Ändring av patentsökande i patentansökningsdiariet kostar inget, men för anteckning i patentregistret efter att patent meddelats tar vi ut en avgift på 500 kr.

Läs mer

Ändring av sökande eller innehavare och namnändring

Avgifter och betalning - patent