Illustration över vilka möjligheter som finns att ansöka om patent i andra länder.

Ansök i andra länder

Vill du marknadsföra, sälja eller nyttja din uppfinning utanför Sverige kan det vara bra att ansöka om patent även i andra länder. Här kan du läsa om de olika alternativ som finns.

I vilka länder du bör skydda din uppfinning beror bland annat på vilka marknader du ska verka inom och vad det är som ska skyddas. Det finns olika vägar att gå när du ska ansöka om skydd i andra länder. Har du lämnat in en nationell ansökan kan du inom ett år utnyttja det företräde (prioritet) den ger dig, oavsett vilken väg vidare du väljer.

Börja med en svensk ansökan

Det är oftast klokt att påbörja vägen mot patentskydd utomlands med en svensk patentansökan. PRV:s granskning ger ett gott beslutsunderlag för om och hur du ska gå vidare. Kostnaden är låg och samtidigt säkrar du ditt viktiga prioritetsdatum.

Läs mer om prioritet