Utländsk nationell patentansökan

Om du önskar patentskydd i ett visst land kan du ansöka direkt till landets patentmyndighet.

Ansökningsprocessen i andra länder liknar ofta den svenska. I vissa länder krävs att du har ett auktoriserat eller i landet bosatt patentombud, det vill säga en person som har särskild erfarenhet eller utbildning att företräda dig.

Att ansöka om patent i varje enskilt land är bra om:

  • Du ska söka skydd i ett fåtal länder
  • Du vet att marknaden för din uppfinning bara finns i dessa länder
  • Du är någorlunda säker på att din uppfinning är patenterbar

Det finns även ett antal utomeuropeiska regionala patentmyndigheter:

ARIPO

African Regional Industrial Property Organization omfattar ett 15-tal, främst engelskspråkiga, länder i Afrika.

ARIPO (extern webbplats)

OAPI

Organisation Africaine de la Propriéte Intellectuelle omfattar ett 15-tal franskspråkiga länder i Afrika.

OAPI (extern webbplats)

EAPO

Eurasian Patent Organization omfattar ett tiotal av de forna sovjetrepublikerna.

EAPO (extern webbplats)

GCCPO

Gulf Cooperation Council Patent Office omfattar flera arabiska länder.

GCCPO (extern webbplats)

WIPO, alfabetisk lista över patentmyndigheter

Utländska, nationella och regionala patentmyndigheter, WIPO (extern webbplats)

 


          

Uppdaterad 2023-02-08