Illustration över vad som händer när ett patent beviljas.

Patent beviljas

PRV informerar dig om att det finns goda möjligheter att din ansökan beviljas. Förutsättningen är att du fullföljer dina förelägganden och betalar alla avgifter i tid så att en kungörelse kan ske genom ett patentmeddelande i Svensk Patenttidning.