Slutföreläggande

Om du får ett slutföreläggande från oss betyder det att vi har kommit fram till att kraven i din patentansökan är patenterbara och att det finns goda möjligheter att meddela patent.

Ett slutföreläggande betyder att det inte finns något som förhindrar att du kan få patent. Antingen har vi gjort den bedömningen direkt efter den tekniska granskningen, eller så har din argumentation eller dina ändringar gjort att vi nu anser att uppfinningen är patenterbar.

Det här ska du göra när du får ett slutföreläggande

Till slutföreläggandet har vi bifogat de handlingar som vi menar kan ligga till grund för patentet. Kontrollera dem en sista gång och skriv rent dem vid behov. Vi kan också be dig rätta till mindre brister som till exempel skrivfel, eller anpassa din beskrivning till de krav som vi planerar att godkänna.

Kom ihåg att du måste svara på slutföreläggandet och godkänna handlingarna för att handläggningen av din ansökan ska fortsätta.