Processbild som visar alla steg som man går igenom för att få patent.

Lilla Patentguiden

Lilla Patentguiden är för dig som har en uppfinning och vill lära dig hur du gör för att få patent, vilka de affärsmässiga möjligheterna med patent är, och om patent är rätt skyddsform för dig.