Ta hjälp av experter

Om du gör du ett grundligt förarbete och skriver en bra ansökan ökar dina chanser att få patent.

Chanserna till patent ökar när du anlitar ombud

Det kan vara svårt att skriva en korrekt patentansökan som ger dig det skydd du behöver. Det är därför viktigt att ta ställning till om du ska använda professionell hjälp. I många länder kräver lagen att du som sökande har ett ombud som företräder dig och att ombudet är särskilt auktoriserat. Sådana krav finns inte i Sverige, men PRV:s statistik visar att ansökningar som lämnas in av professionella patentombud oftare leder till patent än ansökningar som skrivs och lämnas in av sökanden själv.

PRV får in flera tusen ansökningar per år. 40% beviljas och nästan 90% av dessa använder patentombud under ansökningsprocessen.

Ett patentombud är expert på immaterialrätt och patent och vet hur du ska formulera din ansökan för att följa patentsystemets regelverk. Ett patentombud vet också hur du bäst skriver din patentansökan för att ge ett så bra skydd som möjligt om patent beviljas.

En patentansökan behöver vara tillräckligt detaljerad för att möta kraven för patent men samtidigt tillräckligt bred för att ge ett effektivt skydd.