Hur handläggs min ansökan?

Glöm inte att betala avgifter och svara på förelägganden i tid.

Svar på beslut om beviljat patent

Din ansökan genomgår både en formell och en teknisk granskning av oss på PRV. Om vi upptäcker brister i din ansökan får du möjlighet att rätta till dem genom att vi skickar så kallade förelägganden till dig. Det är viktigt att du betalar avgifter och svarar på förelägganden i tid annars riskerar du att ditt ärende avskrivs.

Ansökan granskas

Om du har fått ett beviljat patent är du skyldig att betala en årsavgift varje år för att upprätthålla ditt patent. Betalar du inte årsavgiften i tid förlorar du ditt patent. Du måste själv komma ihåg att betala avgiften vid rätt tid och med rätt belopp. PRV skickar inte någon faktura.

Om du inte betalar årsavgiften senast på förfallodagen har du möjlighet att betala den inom sex månader, då med ett tillägg på 20 procent av beloppet.

I särskilda fall kan du begära anstånd och förlänga din tidsfrist. En missad tidsfrist kan leda till att du får avslag på din patentansökan.

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga och begära omprövning.

Missad tidsfrist

Betala årsavgiften

Anstånd

Överklagan

Svara på tekniskt föreläggande

Slutföreläggande