Betala årsavgiften

För att upprätthålla din ensamrätt måste du varje år betala en avgift, årsavgift.

De första två åren efter ansökningsdagen är avgiftsfria, din första årsavgift ska betalas när din patentansökan går in på sitt tredje år. Detta gäller även om din ansökan mot förmodan fortfarande är under behandling och patent inte har hunnit meddelas. Därefter ska avgiften betalas årligen. Årsavgiften ska betalas i förskott och ha kommit in till PRV senast på förfallodagen, som är den sista dagen i den kalendermånad då avgiftsåret börjar. Avgiftsåret börjar dagen efter din patentansökan lämnades in. Beroende på avgiftshöjningar kan du betala din årsavgift tidigast 6 månader innan förfallodagen.

Rätt belopp

Årsavgifternas belopp stiger successivt under patenttiden. För att vara säker på att du betalar rätt belopp ska du kontrollera årsavgiftens storlek på denna webbplats.

Ingen faktura

Du måste själv komma ihåg att betala avgiften vid rätt tid och med rätt belopp. PRV skickar inte någon faktura.

Om du missar att betala

Om du inte betalar årsavgiften senast på förfallodagen har du möjlighet att betala den inom sex månader, då med ett tillägg på 20 procent av beloppet. Betalningen kan endast göras med bankgiro. Om du inte betalar den förhöjda avgiften inom den tiden avförs patentet, det vill säga patentet är inte längre giltigt i Sverige, och du har förlorat din ensamrätt.

Prislista och betalning