Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen och hur du kan kontakta oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt.

Tillgänglighet för prv.se

PRV står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur prv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är prv.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av prv.se?

Om du behöver innehåll från prv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Meddela oss för att rapportera tillgänglighetsbrister

Svarstiden är normalt 24 timmar på vardagar via e-post och formulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till kundsupport

Telefon: 08-782 28 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vi ber dig att tänka på att inte skriva uppgifter om egna eventuella funktionsnedsättningar. Tänk på att det du sänder till oss blir allmän handling, vilket ofta betyder att vem som helst kan ta del av det. Om du vill vara anonym ska du inte skriva ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar oss. Men vill du ha svar måste du förstås berätta hur vi ska nå dig.

Meddela oss för att rapportera tillgänglighetsbrister

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Brister i tillgänglighet

Prv.se uppfyller inte helt och hållet lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

PDF-filer och andra dokument

På vår webbplats finns PDF-filer och andra dokument som inte är tillgängliga. 

Webbseminarier och filmer

På vår webbplats har vi inspelade webbseminarier och filmer som inte är tillgängliga, eftersom de inte är textade eller syntolkade. 

Chattfunktion

På vår webbplats har vi idag en chattfunktion via Telia. Denna är inte tillgänglig.

Mobilmenyns navigering

Det är omständligt att med skärmläsare navigera i mobilmenyns djupare nivåer.

Vår målsättning är att åtgärda dessa kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Ett omfattande arbete med e-tjänster

Våra e-tjänster och databaser är utvecklade under lång tid och ofta i samarbete med andra internationella organisationer. Det är ett omfattande arbete förenat med stora kostnader att anpassa e-tjänsterna enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Arbetet kräver tillgång till resurser och specifik expertis, även hos våra samarbetspartners. Vår målsättning är att e-tjänsterna och databaserna ska bli tillgänglighetsanpassade. Ett sätt att göra detta utan att det blir onödigt betungande är att planera in tillgänglighetsanpassningen samtidigt med övrig utveckling.

PRV:s kundtjänst kan hjälpa till med att ta fram information från dessa e-tjänster och databaser.

 • Patent: Anförda dokument, e-tjänst
 • Patent: PRV depositionskonto, e-tjänst
 • Patent: Elektronisk betalning, patent, e-tjänst
 • Patent: Webbinlämning av patentdokument, e-tjänst
 • Patent: Online Filing, eOLF, e-tjänst
 • Patent: Svensk Patenttidning, e-tjänst/PDF
 • Patent: Den tyska patentklasslistan (DPK), e-tjänst/PDF
 • Patent: Svensk Patentdatabas, databas
 • Patent: Espacenet, databas
 • Design: Svensk designansökan, e-tjänst
 • Design: Förnyelse av design, e-tjänst
 • Design: Ändra innehavares namn/adress, e-tjänst
 • Design: Ändring eller borttag av ombud, e-tjänst
 • Design: Överlåtelse av design, e-tjänst
 • Design: Svensk Designtidning, e-tjänst/PDF
 • Design: Svensk Designdatabas, databas
 • Varumärke: Svensk varumärkesansökan, e-tjänst
 • Varumärke: Förnyelse av varumärke, e-tjänst
 • Varumärke: Ändring av innehavares namn/adress, e-tjänst
 • Varumärke: Ändring eller borttag av ombud, e-tjänst
 • Varumärke: Överlåtelse av varumärke, e-tjänst
 • Varumärke: Begränsning av varu- och tjänsteförteckning, e-tjänst
 • Varumärke: Registrering eller avregistrering av pantavtal, e-tjänst
 • Varumärke: Avregistrering/återkallande av eget varumärke, e-tjänst
 • Varumärke: Administrativ hävning av varumärke, e-tjänst
 • Varumärke: Invändning mot varumärkesregistrering, e-tjänst
 • Varumärke: Avregistrering/återkallande av eget varumärke, e-tjänst
 • Varumärke: Svensk Varumärkestidning, e-tjänst/PDF
 • Varumärke: Svensk Varumärkesdatabas, databas
 • Konsulttjänster: PRV Information Secure, e-tjänst
 • Utgivningsbevis: PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis, e-tjänst
 • Utgivningsbevis: Beviljade utgivningsbevis och titeländringar, e-tjänst/PDF
 • Övrigt: BiblioteksSök, databas
 • Övrigt: Mina sidor, e-tjänst
 • Övrigt: Upphovsrattsskolan.se (webbplats som PRV förvaltar och är värd för)
 • Övrigt: Streamalagligt.se (webbplats som PRV förvaltar och är värd för)

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vi länkar från prv.se till e-tjänster och databaser från andra organisationer, våra internationella samarbetspartners European Patent Office (EPO), World Intellectual Property Organization (WIPO) och European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Dessa e-tjänster och databaser kan ha brister i tillgänglighet. PRV bedriver ett långsiktigt arbete gentemot respektive organisation med krav på att dessa e-tjänster och databaser ska leva upp till det europeiska direktivet om tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör, specialist på att utvärdera webbplatsers tillgänglighet, har gjort oberoende granskningar av prv.se under arbetet med att anpassa webbplatsen till kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Granskningsmetod: Webbanalys – WCAG

Senaste bedömningen gjordes den 4 mars 2021.

Webbplatsen publicerades den 14 juni 2020.

Denna redogörelse uppdaterades den 24 maj 2024.