Sociala medier och webbplatser

Med sociala kanaler och andra tematiska webbplatser för olika ämnen bygger vi nya relationer, ökar tillgängligheten till PRV, hjälper till att belysa sakfrågor, stöttar våra kunder och tar vara på frågor och åsikter om oss.

PRV på Facebook

På Facebook vill vi öka kunskapen om patent, varumärken, designskydd och upphovsrätt. Vi vill även bidra till en ökad medvetenhet om värdet av immateriella tillgångar. När du kommunicerar med oss på Facebook var noga med att inte lämna ut detaljer och ritningar på din innovation.

prv.se/facebook (extern webbplats)

PRV på LinkedIn

Vi finns på LinkedIn för att informera, sprida kunskap och berätta om lediga tjänster. PRV:s djupa kompetens finns representerad här.

linkedin.com/company/prv (extern webbplats)

PRV på Instagram

Vi finns på Instagram för att vi vill vi öka kunskapen om patent, varumärken, designskydd och upphovsrätt och bidra till en ökad medvetenhet om värdet av immateriella tillgångar.

instagram.com/prv_se (extern webbplats)

PRV på Youtube

Här lägger vi filmer för att dela med oss av kunskap och sprida information om immaterialrätt.

youtube.com/user/PRVfilm (extern webbplats)

Upphovsrättsskolan

Upphovsrättsskolan innehåller spel och övningar om upphovsrätt för elever och lärare på grundskolan. Webbplatsen är en del i PRV:s arbete med att höja kunskapen om upphovsrätten. 

Upphovsrättsskolan.se (extern webbplats)

Streamalagligt.se

På denna webbplats hittar du lagligt innehåll inom musik, film, TV-program, e-böcker, dataspel och sport.

Streamalagligt.se (extern webbplats)

En dålig affär

På denna webbplats informerar vi konsumenter, i samarbete med andra myndigheter, om risker och nackdelar med piratkopierade produkter.

Webbshoppen En dålig affär (extern webbplats)

Dialogen med oss

Kommentarer på våra inlägg i social media modereras och kan komma att raderas i de fall de bryter mot lagen, kan anses leda till hets mot folkgrupp, är ovidkommande för ämnet (marknadsföring eller spam) eller inte håller en god samtalston. De kan också komma att tas bort om de i innehåller känsliga personuppgifter eller som inkräktar på den personliga integriteten (med hänvisning till dataskyddsförordningen, GDPR).

I sociala kanaler kommunicerar PRV i huvudsak på svenska. Inlägg och kommentarer som görs i våra kanaler kan bli allmänna handlingar. Lämna aldrig ut personlig information som personnummer, ärende-/dossiernummer eller annat som berör enskilt ärende här, kontakta istället vår kundsupport.

Kontakta vår kundsupport