Statistik

Här hittar du statistik över inlämnade och beviljade ansökningar på PRV.

Statistiken presenteras månadsvis och årsvis. Vår statistik innehåller unik information om innovation och immaterialrätt. Statistiken kan användas som en del i att mäta, beskriva och visa innovativ och kreativ verksamhet, till nytta för myndigheter, privata företag och forskningsorganisationer.

Patent

Här hittar du statistik över inlämnade ansökningar och beviljade patent. Statistiken presenteras både månadsvis och årsvis. 

Statistik inom patentområdet

Varumärke

Här hittar du statistik för de nationella varumärkesansökningar som kommer in till PRV. 

Statistik inom varumärkesområdet

Design

Här hittar du statistik över inlämnade designansökningar per månad och år.

Statistik inom designområdet

Utgivningsbevis

Här hittar du statistik över inlämnade ansökningar om utgivningsbevis. 

Statistik för utgivningsbevis