There is a license error on this site:
Current version 11.11.1.0 is newer than required version 10.65535
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Statistik - PRV Gå till innehållet

Statistik

Här hittar du statistik över inlämnade och beviljade ansökningar på PRV.

Statistiken presenteras månadsvis och årsvis. Vår statistik innehåller unik information om innovation och immaterialrätt. Statistiken kan användas som en del i att mäta, beskriva och visa innovativ och kreativ verksamhet, till nytta för myndigheter, privata företag och forskningsorganisationer.