Statistikrapporter

Statistikrapporter över immaterialrätterna patent, varumärke och design.

Klimatsmart innovation 2023 (pdf, 2,3 MB)

Statistisk sammanställning av världens klimatssmarta innovation i PCT-ansökningar 2010-2021.

Svenska sökanden 2022 (pdf, 650 kB)

Svenska sökanden i världen inom patent, varumärken och design.

Innovation görs bäst i grupp (2022, pdf, 1MB)

Allt större andel innovationer görs i grupp. Och innovationens genomslag verkar öka ju fler innovatörer som bidragit.