Statistik om utgivningsbevis

Här hittar du statistik över inlämnade ansökningar om utgivningsbevis.

Statistiken uppdateras varje månad. Antalet inlämnade ansökningar om utgivningsbevis är en indikation på näringslivets vilja att starta nya tidskrifter.

Antal ansökningar om utgivningsbevis, månad för månad
 År Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ack.
2024 7 3 8 4 6               28
2023 9 5 8 8 9 8 4 7 7 16 10 3 94
2022   10     6    6   6    4    7   3    3    2 10 5 10     72
2021   11  14  10  14   12      7    4     6     8   10    5     7   108
2020   13   14   22     9   11    11    4    12     8   30   12   13   149
2019 27 56  27  27  15  11  11  14  10  7 10 15 230
2018 14  24  23  18  16  24  10  10  20  17  17 7 200
2017 19  22  22  18  19  27  5  56  17  13 16   16 250
2016 14  31  24 15  21  10  12  12  25  20  29  33 246
2015 38  26  19  23  20  33  10  19  35  20  29  14 286
2014 31  37  29  22  21  18  11 25 24  25  28  20  291
2013 17  26  48 20  24  19  7  28  45  28  40  26 328

Behöver du annan statistik?

Vi kan ta fram den statistik du efterfrågar mot en avgift. Kontakta PRV konsulttjänster.
08-782 28 85

E-post till PRV konsulttjänster