Statistik om utgivningsbevis

Här hittar du statistik över inlämnade ansökningar om utgivningsbevis.

Statistiken uppdateras varje månad. Antalet inlämnade ansökningar om utgivningsbevis är en indikation på näringslivets vilja att starta nya tidskrifter.

Antal ansökningar om utgivningsbevis, månad för månad
 År Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ack.
2023 9                       9
2022   10     6    6   6    4    7   3    3    2 10 5 10     72
2021   11  14  10  14   12      7    4     6     8   10    5     7   108
2020   13   14   22     9   11    11    4    12     8   30   12   13   149
2019 27 56  27  27  15  11  11  14  10  7 10 15 230
2018 14  24  23  18  16  24  10  10  20  17  17 7 200
2017 19  22  22  18  19  27  5  56  17  13 16   16 250
2016 14  31  24 15  21  10  12  12  25  20  29  33 246
2015 38  26  19  23  20  33  10  19  35  20  29  14 286
2014 31  37  29  22  21  18  11 25 24  25  28  20  291
2013 17  26  48 20  24  19  7  28  45  28  40  26 328
2012 44 51  39  23 30  22  12  72  40  29  33  34 429
2011 36 52 42 34 40 21 31 36 39 58 32 40  461
2010 39 41 47 31 32 24 29 29 51 46 84 66 519
2009 61 121 193 85 58 52 21 25 35 45 39 45 780
2008 49 45 47 44 48 54 36 26 34 53 37 42 515
2007 47 46 50 33 29 22 18 21 58 46 42 38 450
2006 74 40 57 39 46 37 15 24 38 46 49 34 499
2005 40 47 46 40 51 45 28 38 71 46 57 43 552
2004 85 82 69 66 50 66 32 22 45 48 52 88 705
2003 52 82 65 54 31 25 16 31 43 64 70 66 599
2002 63 51 51 37 41 35 19 26 37 47 48 39 494
2001 38 50 50 35 37 40 20 29 30 77 78 35 519
2000 51 57 63 49 68 30 26 28 50 72 57 36 587
1999 51 77 71 51 48 46 38 36 56 48 54 36 612
1998 41 82 60 51 49 45 28 25 60 63 51 49 604

Behöver du annan statistik?

Vi kan ta fram den statistik du efterfrågar mot en avgift. Kontakta PRV konsulttjänster.
08-782 28 85

E-post till PRV konsulttjänster