Statistik om patent

Här hittar du statistik över inlämnade ansökningar och beviljade patent. Statistiken presenteras både månadsvis och årsvis.

Ta del av statistiken under ingångarna Teknikområdesbarometern, Länsbarometern, Årsstatistik och Europeiska patent.

Kontaktperson

För mer information kontakta gärna ansvarig för statistik och uppföljning på PRV:s patentavdelning.
Mikael Gerhard, 08-782 25 10

E-post till mikael.gerhard@prv.se

Behöver du annan statistik?

Vi kan ta fram den statistik du efterfrågar mot betalning. Kontakta PRV konsulttjänster.
08-782 28 85

E-post till PRV konsulttjänster

Läs mer

Statistik från WIPO (extern webbplats)

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)