Årsstatistik

Här kan du se antalet patentansökningar och patent per år.

Patentansökningar och patent

Patentansökningar 2012-2023
Patentansökningar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nationella 2436 2495 2424 2427 2384 2297 2280 2190 2196 2196 2180 2235
– Därav svenska sökande 2070 2124 1984 2038 2029 1990 1838 1802 1762 1764 1795 1850
Under behandling 3372 3854 4031 4073 4228 4222 4090 3915 3237 3491 3596 3741
Internationella– PCT fas 1 1592 1533 1359 1116 982 1060 1016 955 896 835 788 756
– PCT fas 2 341 215 288 255 170 134 112 75 73 65 70 54
Patent 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Beviljade 999 685 588 889 866 1031 1063 920 1534 717 799 835
– Därav svenska sökande 855 603 516 728 736 904 885 793 1251 575 642 665
Upphörda 1501 1506 1719 1674 1878 1624 1352 1232 1272 1476 938 887
EP-valideringar 10321 10071 9498 9818 11811 13883 14233 16308 15897 13709 10099 8097
-Därav svenska sökande 232 305 480 534 716 862 879 1020 956 881 688 456
UP-Patent (EP-patent med enhetlig verkan)                       18269
-Därav svenska sökande                       894
I kraft i Sverige
– PRV
15480 14632 13488 12638 11638 11053 10777 10475 10732 9960 9892 9758
– EPO 80772 81063 79999 79202 81933 85858 90216 96568 101106 102165 101096 100789
Medellivslängd (år)
– PRV
12,56 12,91 13,28 13,14 13,01 13,30 13,67 13,72 12,86 12,24 13,53 13,54
– EPO 13,47 13,51 13,60 13,32 13,56 13,65 13,60 13,55 13,12 12,83 13,48 13,38
Svenska sökande vid andra myndigheter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPO 3470 3668 3868 3836 3555 3784 4051 4380 4419 4950 5042 5139
WIPO
(PCT-fas I

3600

3946 3912 3843 3719 3975 4175 4201 4354 4440 4476 4321
CNIPO (Kina) 1663 1795 2020 1948 1919 1842 2090 2638 2340 2489 2670  
JPO (Japan) 1170 1024 1038 990 817 899 1041 1207 1164 1206 1268  
IP India 976 863 913 882 780 1011 976 1025 774 803 800  
KIPO (Sydkorea) 399 583 681 659 591 588 713 789 722 794 750  

Om årsstatistiken

Siffrorna är uppdaterade i februari 2024. Samtliga siffror är fastställda efter beaktande av PRVs praxis och internationell standard för bedömning vad som är en giltig patentansökan.
Bedömning av sökandes eventuella hemvist i Sverige baseras på adress för första angivna sökande.

Förklaringar till tabellerna

Patentansökningar

Nationella visar dels det totala antalet patentansökningar som kommit in till oss på PRV och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
Under behandling innebär att patentansökningarna handlades hos oss på PRV vid årets slut för granskning och utredning.

I en internationell ansökan söks patent i flera länder hos en så kallad PCT-myndighet.
- PCT fas 1 visar hur många ansökningar vi tagit emot för att undersöka uppfinningens nyhet.
- PCT fas 2 visar hur många ansökningar vi tagit emot för bedömning av uppfinningens patenterbarhet.

Patent

Beviljade visar dels det totala antalet beviljade patent och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
I kraft i Sverige visar hur många patent som fanns vid årets slut beviljade av oss på PRV respektive av europeiska patentverket, EPO.
Medellivslängd visar hur många år ett patent i genomsnitt lever i Sverige - dels beviljade av oss på PRV dels av det europeiska patentverket, EPO.
Notera att en ny algoritm för medellivslängd använts varför resultatet skiljer sig från tidigare år.

Svenska sökande vid utländska patentmyndigheter

WIPO redovisar antalet sökande vid olika patentmyndigheter i sitt statistikcenter.
Nedan visas totalt antal patentansökningar (direkt och fullföljda PCT i nationell eller regional fas)

WIPO redovisar antalet sökande (extern webbplats)

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)