Årsstatistik

Här kan du se antalet patentansökningar och patent per år.

Patentansökningar och patent

Patentansökningar 2009-2019
Patentansökningar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nationella 2604 2549 2341 2436 2495 2424 2427 2384 2297 2280 2190
– Därav svenska sökande 2151 2195 2004 2070 2124 1984 2038 2029 1990 1838 1802
Under behandling 3880 3545 3463 3372 3854 4031 4073 4228 4222 4090 3915
Internationella– PCT fas 1 2042 2050 1939 1592 1533 1359 1116 982 1060 1016 955
– PCT fas 2 457 350 341 341 215 288 255 170 134 112 75

 

Patent 2009-2019
Beviljade 1248 1379 1039 999 685 588 889 866 1031 1063 920
– Därav svenska sökande 1009 1112 841 855 603 516 728 736 904 885 793
Upphörda 2560 2386 1687 1501 1506 1719 1674 1878 1624 1352 1232
I kraft i Sverige
– PRV
17689 16664 15994 15480 14632 13488 12638 11638 11053 10777 10475
– EPO 84674 80132 80097 80772 81063 79999 79202 81933 85858 90216 96568
Medellivs- längd (år)
– PRV
11,86 12,16 12,17 12,56 12,91 13,28 13,14 13,01 13,30 13,67 13,72
– EPO 12,96 12,87 13,23 13,47 13,51 13,60 13,32 13,56 13,65 13,60 13,55
Patent 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

Svenska sökande vid andra myndigheter
Svenska sökande vid andra myndigheter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
USPTO 3515 3840 4140 4390 4509 4928 5159 5206 5046 5041  
EPO 3148 3560 3610 3470 3668 3868 3836 3555 3784 4051  
SIPO (Kina) 1653 1780 1730 1663 1795 2020 1948 1919 1842 2090  
JPO (Japan) 1454 1369 1342 1170 1024 1038 990 817 899 1041  
KIPO (Sydkorea) 614 521 573 399 583 681 659 591 588 713  

 

Om årsstatistiken

Siffrorna är uppdaterade i januari 2020. Samtliga siffror är fastställda efter beaktande av PRVs praxis och internationell standard för bedömning vad som är en giltig patentansökan.
Bedömning av sökandes eventuella hemvist i Sverige baseras på adress för första angivna sökande.

Förklaringar till tabellerna

Patentansökningar

Nationella visar dels det totala antalet patentansökningar som kommit in till oss på PRV och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
Under behandling innebär att patentansökningarna handlades hos oss på PRV vid årets slut för granskning och utredning.

I en internationell ansökan söks patent i flera länder hos en så kallad PCT-myndighet.
- PCT fas 1 visar hur många ansökningar vi tagit emot för att undersöka uppfinningens nyhet.
- PCT fas 2 visar hur många ansökningar vi tagit emot för bedömning av uppfinningens patenterbarhet.

Patent

Beviljade visar dels det totala antalet beviljade patent och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
I kraft i Sverige visar hur många patent som fanns vid årets slut beviljade av oss på PRV respektive av europeiska patentverket, EPO.
Medellivslängd visar hur många år ett patent i genomsnitt lever i Sverige - dels beviljade av oss på PRV dels av det europeiska patentverket, EPO.
Notera att en ny algoritm för medellivslängd använts varför resultatet skiljer sig från tidigare år.

Svenska sökande vid utländska patentmyndigheter

WIPO redovisar antalet sökande vid olika patentmyndigheter i sitt statistikcenter.
Nedan visas totalt antal patentansökningar (direkt och fullföljda PCT i nationell eller regional fas)

WIPO redovisar antalet sökande (extern webbplats)

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)