Årsstatistik

Här kan du se antalet patentansökningar och patent per år.

Patentansökningar och patent

Patentansökningar 2011-2022
Patentansökningar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nationella 2341 2436 2495 2424 2427 2384 2297 2280 2190 2196 2196 2180
– Därav svenska sökande 2004 2070 2124 1984 2038 2029 1990 1838 1802 1762 1764 1795
Under behandling 3463 3372 3854 4031 4073 4228 4222 4090 3915 3237 3491 3596
Internationella– PCT fas 1 1939 1592 1533 1359 1116 982 1060 1016 955 896 835 788
– PCT fas 2 341 341 215 288 255 170 134 112 75 73 65 70

 

Patent 2011-2022
Beviljade 1039 999 685 588 889 866 1031 1063 920 1534 717 799
– Därav svenska sökande 841 855 603 516 728 736 904 885 793 1251 575 642
Upphörda 1687 1501 1506 1719 1674 1878 1624 1352 1232 1272 1476 938
I kraft i Sverige
– PRV
15994 15480 14632 13488 12638 11638 11053 10777 10475 10732 9960 9892
– EPO 80097 80772 81063 79999 79202 81933 85858 90216 96568 101106 102165 101096
Medellivs- längd (år)
– PRV
12,17 12,56 12,91 13,28 13,14 13,01 13,30 13,67 13,72 12,86 12,24 13,53
– EPO 13,23 13,47 13,51 13,60 13,32 13,56 13,65 13,60 13,55 13,12 12,83 13,48
Patent 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

Svenska sökande vid andra myndigheter
Svenska sökande vid andra myndigheter 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
USPTO 3840 4140 4390 4509 4928 5159 5206 5046 5041 5242 5064 5365  
EPO 3560 3610 3470 3668 3868 3836 3555 3784 4051 4380 4419 4950  
SIPO (Kina) 1780 1730 1663 1795 2020 1948 1919 1842 2090 2638 2340 2489  
JPO (Japan) 1369 1342 1170 1024 1038 990 817 899 1041 1207 1164 1206  
KIPO (Sydkorea) 521 573 399 583 681 659 591 588 713 789 722 794  

 

Om årsstatistiken

Siffrorna är uppdaterade i februari 2023. Samtliga siffror är fastställda efter beaktande av PRVs praxis och internationell standard för bedömning vad som är en giltig patentansökan.
Bedömning av sökandes eventuella hemvist i Sverige baseras på adress för första angivna sökande.

Förklaringar till tabellerna

Patentansökningar

Nationella visar dels det totala antalet patentansökningar som kommit in till oss på PRV och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
Under behandling innebär att patentansökningarna handlades hos oss på PRV vid årets slut för granskning och utredning.

I en internationell ansökan söks patent i flera länder hos en så kallad PCT-myndighet.
- PCT fas 1 visar hur många ansökningar vi tagit emot för att undersöka uppfinningens nyhet.
- PCT fas 2 visar hur många ansökningar vi tagit emot för bedömning av uppfinningens patenterbarhet.

Patent

Beviljade visar dels det totala antalet beviljade patent och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
I kraft i Sverige visar hur många patent som fanns vid årets slut beviljade av oss på PRV respektive av europeiska patentverket, EPO.
Medellivslängd visar hur många år ett patent i genomsnitt lever i Sverige - dels beviljade av oss på PRV dels av det europeiska patentverket, EPO.
Notera att en ny algoritm för medellivslängd använts varför resultatet skiljer sig från tidigare år.

Svenska sökande vid utländska patentmyndigheter

WIPO redovisar antalet sökande vid olika patentmyndigheter i sitt statistikcenter.
Nedan visas totalt antal patentansökningar (direkt och fullföljda PCT i nationell eller regional fas)

WIPO redovisar antalet sökande (extern webbplats)

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)