Teknikområden

Statistik av patentansökningar utifrån teknikområden.

Statistik av patentansökningar utifrån teknikområden.
 Teknikområden (länkade) 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Elektroteknik 313 353 341 325 365 391 430 466 447 439 474 479 405
Mät- och styrteknik 365 396 352 345 330 352 358 320 343 327 349 334 279
Kemiteknik 380 359 400 381 350 359 353 339 367 372 370 359 315
Mekanik 864 923 998 1029 967 906 809 813 718 681 688 714 663
Övriga teknikområden 372 377 376 310 351 346 319 311 290 324 281 271 235
Ingen klassning 48 29 28 36 65 30 28 33 25 53 33 24 102
Totalt 2342 2438 2495 2425 2427 2384 2297 2281 2190 2196 2196 2180  2000

Tabellens rubriker länkar till sidor med fördjupad statistik.

Notera att antalet ansökningar i tabellen är fraktionaliserat, dvs. i en ansökan med multipel IPC-klassning kan ansökan delas mellan olika teknikområden.

Ansökningar utan IPC-klassning som inte entydigt kan designeras till ett teknikområde anses utgöra en särskild mängd: "Ingen klassning"

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2023-12-05.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.

Länk till teknikindelningen i Word -format, WIPO (extern webbplats)

För internationella jämförelser - med data från andra patentmyndigheter - rekommenderas WIPO:s datacenter. Denna teknikindelning ersätter 2016-01-01 den tidigare indelningen.

WIPO:s datacenter för IP-statistik (extern webbplats)

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Uppdaterad 2023-12-05