Teknikområden

Statistik av patentansökningar utifrån teknikområden.

Statistik av patentansökningar utifrån teknikområden.
 Teknikområden (länkade) 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
Elektroteknik 305 313 354 341 325 365 392 430 464 446 439 296
Mät- och styrteknik 385 365 396 352 345 329 352 358 320 342 326 231
Kemiteknik 429 380 359 400 381 350 359 353 339 368 372 191
Mekanik 986 864 923 998 1 029 968 906 808 812 719 678 438
Övriga teknikområden 404 372 376 376 310 350 346 320 311 290 323 178
Ingen klassning 40 48 28 28 36 65 30 28 34 26 57 110
Totalt 2549 2342 2438 2495 2425 2427 2384 2297 2281 2190 2196 1445

Tabellens rubriker länkar till sidor med fördjupad statistik.

Notera att antalet ansökningar i tabellen är fraktionaliserat, dvs. i en ansökan med multipel IPC-klassning kan ansökan delas mellan olika teknikområden.

Ansökningar utan IPC-klassning som inte entydigt kan designeras till ett teknikområde anses utgöra en särskild mängd: "Ingen klassning"

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2021-09-07.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.

Länk till teknikindelningen i Excel-format, WIPO (extern webbplats)

För internationella jämförelser - med data från andra patentmyndigheter - rekommenderas WIPO:s datacenter. Denna teknikindelning ersätter 2016-01-01 den tidigare indelningen.

WIPO:s datacenter för IP-statistik (extern webbplats)

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)