Övriga teknikområden

Övriga teknikområden
Övriga teknikområden 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Möbler, spel 117 106 81 119 109 87 91 75 79 75 69 77 18
Övriga konsumentvaror 71 60 45 76 62 61 53 48 66 45 40 39 11
Väg- och vattenteknik 189 210 183 156 176 172 166 167 180 161 163 130 35
Summa Övriga teknikområden 377 376 310 351 346 319 311 290 324 281 271 248 64

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2024-04-08.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.
Länk till teknikindelningen i pdf-format, WIPO (extern webbplats)