Övriga teknikområden

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Möbler, spel 119 103 117 106 81 119 109 87 91 75 79 59
Övriga konsumentvaror 66 59 71 60 45 76 62 61 53 48 66 34
Väg- och vattenteknik 219 211 189 210 183 156 176 172 166 167 179 114
Summa Övriga teknikområden 404 372 377 376 310 350 346 320 311 290 324 208

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2021-10-05.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.
Länk till teknikindelningen (i Excel-format)