Länsbarometern

Här kan du se antalet patentansökningar per län.

Antal inkomna ansökningar under 2021, månad för månad

2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
BLEKINGE 3 0 1 1 0 7 1 0         12
DALARNA 1 2 3 2 3 3 0 1         15
GOTLAND 0 0 0 0 0 0 0 0         0
GÄVLEBORG 1 0 0 5 1 7 2 1         17
HALLAND 2 0 4 3 4 0 1 1         15
JÄMTLAND 0 2 0 0 0 1 2 0         5
JÖNKÖPING 7 10 19 13 6 20 5 5         85
KALMAR 2 0 0 2 0 0 1 1         6
KRONOBERG 1 0 1 2 4 1 2 0         11
NORRBOTTEN 2 2 1 2 2 4 0 1         14
SKÅNE 22 20 32 28 22 25 24 74         247
STOCKHOLM 33 37 57 57 50 49 49 26         358
SÖDERMANLAND 0 0 0 3 0 0 0 0         3
UPPSALA 8 5 16 9 10 12 8 4         73
VÄRMLAND 2 2 2 2 0 3 1 0         12
VÄSTERBOTTEN 0 3 1 0 4 2 3 0         13
VÄSTERNORRLAND 3 4 9 7 5 7 7 1         43
VÄSTMANLAND 4 2 3 1 1 1 0 1         13
VÄSTRA GÖTALAND 14 17 19 22 22 20 21 2         138
ÖREBRO 3 3 2 4 5 3 1 0         23
ÖSTERGÖTLAND 4 8 5 6 8 5 12 2         62
UTLÄNDSKA eller län ej fastställt 39 33 68 29 34 42 28 21         280
Summa 151 150 243 198 181 212 168 141         1445

Om länsbarometerns uppdatering, mätning och områden

Mätningarna omfattar antalet inkomna patentansökningar länsvis från årets början till senaste månadsskifte.
Observera att data för de senaste månaderna kan komma att ändras (marginellt) beroende på viss fördröjning i PRVs bedömning om huruvida en ansökan innefattar de nödvändiga kraven för en ansökan.

Statistik från tidigare år

Svenska patentansökningar länsvis 2009 - 2020

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)