Länsbarometern

Här kan du se antalet patentansökningar per län.

Antal inkomna ansökningar under 2020, månad för månad

2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
BLEKINGE 1 3 3 1 0 5 4 1 2 2     22
DALARNA 3 0 0 1 1 6 1 0 8 4     24
GOTLAND 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0     4
GÄVLEBORG 1 3 0 0 2 1 2 0 1 2     12
HALLAND 3 0 0 2 2 3 1 0 4 3     19
JÄMTLAND 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0     3
JÖNKÖPING 4 4 15 14 9 7 9 8 9 5     84
KALMAR 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1     8
KRONOBERG 2 1 4 1 0 0 3 0 0 0     11
NORRBOTTEN 0 1 0 0 1 2 2 1 0 3     10
SKÅNE 30 32 37 22 21 28 28 38 21 29     287
STOCKHOLM 36 39 65 55 41 63 41 34 41 52     468
SÖDERMANLAND 0 0 2 3 3 1 0 1 0 2     12
UPPSALA 3 7 12 8 9 10 5 6 5 5     70
VÄRMLAND 3 3 4 2 0 4 1 2 3 0     23
VÄSTERBOTTEN 1 3 1 2 4 5 4 3 3 3     29
VÄSTERNORRLAND 10 11 5 8 6 3 5 5 5 4     64
VÄSTMANLAND 1 4 4 0 1 3 0 1 2 1     17
VÄSTRA GÖTALAND 20 16 15 19 12 29 13 11 16 16     168
ÖREBRO 2 1 5 5 2 6 2 3 3 0     32
ÖSTERGÖTLAND 2 7 4 7 3 6 6 2 5 5     53
UTLÄNDSKA eller län ej fastställt 31 43 34 30 44 53 34 29 45 39     367
Summa 154 178 214 182 163 238 162 146 174 176     1787

Om länsbarometerns uppdatering, mätning och områden

Mätningarna omfattar antalet inkomna patentansökningar länsvis från årets början till senaste månadsskifte.
Observera att data för de senaste månaderna kan komma att ändras (marginellt) beroende på viss fördröjning i PRVs bedömning om huruvida en ansökan innefattar de nödvändiga kraven för en ansökan.

Statistik från tidigare år

Svenska patentansökningar länsvis 2008 - 2018

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)