Länsbarometern

Här kan du se antalet patentansökningar per län.

Antal inkomna ansökningar under 2024, månad för månad

2024 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Blekinge 0 1 3 5                 9
Dalarna 5 6 3 3                 17
Gotland 0 1 0 0                 1
Gävleborg 1 2 3 2                 8
Halland 3 4 2 0                 9
Jämtland 0 1 0 0                 1
Jönköping 6 16 13 8                 42
Kalmar 4 2 2 2                 10
Kronoberg 0 1 0 2                 3
Norrbotten 2 1 0 1                 4
Skåne 25 58 21 35                 139
Stockholm 38 50 47 43                 182
Södermanland 2 4 2 3                 11
Uppsala 11 7 8 9                 35
Värmland 3 2 1 5                 11
Västerbotten 2 5 0 3                 10
Västernorrland 8 1 8 5                 23
Västmanland 3 2 3 1                 9
Västra Götaland 16 21 21 23                 82
Örebro 0 0 0 1                 3
Östergötland 0 2 4 5                 13
Utländska eller län ej fastställt 29 28 39 29                 116
Summa 158 215 180 185                 738