Länsbarometern

Här kan du se antalet patentansökningar per län.

Antal inkomna ansökningar under 2023, månad för månad

2023 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Blekinge 0 0 3 0                 3
Dalarna 1 2 4 6                 13
Gotland 0 0 0 0                 0
Gävleborg 0 1 7 3                 11
Halland 2 1 1 4                 8
Jämtland 0 0 1 0                 1
Jönköping 6 10 3 3                 22
Kalmar 0 1 2 0                 3
Kronoberg 1 5 1 1                 8
Norrbotten 0 1 0 0                 1
Skåne 38 55 29 21                 143
Stockholm 45 39 50 43                 178
Södermanland 0 4 1 6                 11
Uppsala 2 11 9 10                 32
Värmland 5 3 7 5                 20
Västerbotten 1 2 3 4                 10
Västernorrland 4 12 6 5                 27
Västmanland 2 0 3 3                 8
Västra Götaland 22 11 31 33                 97
Örebro 1 2 1 1                 7
Östergötland 0 0 3 3                 8
Utländska eller län ej fastställt 24 39 43 32                 133
Summa 154 199 208 183                 744

5