Statistikårsbok

Statistik över immaterialrätterna patent, varumärke och design. Vi samlar statistiken i årsböcker.

Statistikårsbok 2023 (6 MB)

Fokusområden 2023: Klimatsmart teknik, klimatsmart innovation

Statistikårsbok 2022(4 MB)

Fokusområde 2022: Samarbeten, innovation i grupp, kvinnor och innovation

Statistikårsbok 2021 (pdf 11,2 MB)

Fokusområde 2021: Biometri och maskininlärning

Statistikårsbok 2020 (pdf 5 MB)

Fokusområde 2020: Rymden och miljöteknik

Statistikårsbok 2019 (pdf 7 MB)

Fokusområde 2019: Kvinnliga innovatörer samt coronavirus

Statistikårsbok 2018 (pdf 3 MB)

Fokusområde 2018: Industri 4.0 samt miljöteknik

Statistikårsbok 2017 (pdf 6 MB)

Fokusområde 2017: Patent och företagsdata samt PASI- kvantitativ mätmetod för att estimera och summera egenskaper hos patentansökningar.

Statistikårsbok 2016 (pdf 19 MB)

Fokusområde 2016: Patent och företagsdata, kön och immaterialrätt samt omvärlden.

Om statistikårsböckerna

I statistikårsböckerna redovisar vi status och trender för ansökningar inom områdena patent, varumärke och design för varje år, med historik bakåt under 2000-talet.

Statistiken är uppställd efter dels ansökningar som kommer in nationellt till PRV, dels ansökningar från svenska sökande till andra myndigheter runt om i världen.

I form av tabeller och diagram redovisar vi trender för ansökningar, men också separat för olika teknikområden samt varu- och tjänsteklasser. För att göra det överskådligt kompletterar vi regionalstatistik med kartbilder. Vi redovisar även företagsaktiviteter inom olika aktuella ansökningsområden, där vi kan se trender över tid.