Elektroteknik

Elektroteknik
Elektroteknik 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Elektriska maskiner, energiteknik 118 100 103 132 122 110 117 118 97 125 188 192 69
Ljud- och bildteknik 33 24 30 36 35 32 29 34 25 25 14 23 4
Telekommunikationsteknik 20 22 24 20 23 23 40 44 47 62 50 44 11
Digital kommunikationsteknik 31 53 49 39 51 79 114 91 96 102 84 66 24
Grundläggande elektrisk kretsteknik 2 5 3 4 2 5 3 4 6 8 5 8 0
Datorteknik 89 78 74 77 96 130 105 113 108 98 103 105 24
Databehandling och administrativ IT-teknik 47 47 28 44 48 31 39 27 45 43 26 30 13
Halvledarteknik 15 13 14 13 15 21 17 17 14 11 9 15 2
Summa Elektroteknik 353 341 325 365 391 430 466 447 439 474 478 482  148

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2024-05-06.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.

Länk till teknikindelningen i pdf-format, WIPO (extern webbplats)