Elektroteknik

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Elektriska maskiner, energiteknik 112 120 118 100 103 132 122 110 117 118 97 89
Ljud- och bildteknik 37 36 33 24 30 36 35 32 29 33 25 17
Telekommunikationsteknik 23 18 20 22 24 20 23 23 40 43 47 43
Digital kommunikationsteknik 21 26 31 53 49 39 51 79 114 91 95 77
Grundläggande elektrisk kretsteknik 6 2 2 5 3 4 2 5 3 4 6 2
Datorteknik 59 70 89 78 74 77 96 130 105 112 110 67
Databehandling och administrativ IT-teknik 30 27 47 47 28 44 48 31 39 27 45 29
Halvledarteknik 17 15 15 13 14 13 15 21 17 17 13 4
Summa Elektroteknik 305 313 354 342 324 366 392 430 464 446 439 328

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2021-10-05.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.

Länk till teknikindelningen, WIPO, Excel-format (extern webbplats)