Mät- och styrteknik

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Optik 23 13 14 21 15 11 12 23 32 33 15 6
Mätinstrument 97 112 98 112 101 98 85 112 97 96 79 52
Analys av biologiska material 19 24 23 15 24 14 20 26 13 25 21 3
Regler-, utbildnings- och övervakningsteknik 63 57 76 64 65 54 82 61 63 68 58 49
Medicinsk teknik 184 158 185 141 139 152 153 136 114 121 152 148
Summa Mät- och styrteknik 385 365 396 352 344 329 352 358 320 343 325 258

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2021-10-05.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO. 
Länk till teknikindelningen (i Excel-format)