Mät- och styrteknik

Mät- och styrteknik
Mät- och styrteknik 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Optik 14 21 15 11 12 23 32 33 15 12 11 13 9
Mätinstrument 98 112 101 98 85 112 97 96 79 91 85 93 18
Analys av biologiska material 23 15 24 14 20 26 13 25 21 22 14 11 0
Regler-, utbildnings- och övervakningsteknik 76 64 65 54 82 61 63 68 59 52 51 49 15
Medicinsk teknik 185 141 139 152 153 136 114 121 153 172 174 145 64
Summa Mät- och styrteknik 396 352 345 330 352 358 320 343 327 349 335 310 106

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2024-05-06.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO. 
Länk till teknikindelningen i pdf-format, WIPO (extern webbplats)