Mät- och styrteknik

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Optik 13 14 21 15 11 12 23 32 33 15 12 11 8
Mätinstrument 112 98 112 101 98 85 112 97 96 79 91 86 59
Analys av biologiska material 24 23 15 24 14 20 26 13 25 21 22 14 3
Regler-, utbildnings- och övervakningsteknik 57 76 64 65 54 82 61 63 68 59 52 49 49
Medicinsk teknik 158 185 141 139 152 153 136 114 121 153 172 174 133
Summa Mät- och styrteknik 365 396 352 345 330 352 358 320 343 327 349 334 253

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2023-11-06.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO. 
Länk till teknikindelningen (i Excel-format)

Uppdaterad 2023-11-07