Kemiteknik

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Organisk kemi (finkemikalier) 15 27 19 27 30 22 18 18 21 19 19 12
Bioteknik 27 33 26 35 41 23 24 28 32 31 39 30
Läkemedel 50 50 42 56 57 43 57 50 55 55 63 10
Makromolekylär kemi, polymerer 9 10 15 13 15 14 17 21 26 18 14 6
Livsmedelskemi 22 10 18 26 24 34 26 21 16 22 28 20
Baskemikalier 34 45 28 33 30 16 34 37 32 38 40 18
Material, metallurgi 40 23 37 36 22 41 40 36 26 41 41 37
Ytteknologi 33 32 34 27 27 23 23 22 27 25 24 33
Mikrostruktur och nanoteknologi 9 6 4 4 3 3 7 5 12 8 3 0
Kemisk apparatur och utrustning 93 67 68 78 61 56 43 60 50 62 60 35
Miljöteknik 99 76 69 66 71 75 69 55 44 48 40 22
Summa Kemiteknik 429 380 359 400 381 350 359 353 339 367 373 224

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2021-10-05.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO. 
Länk till teknikindelningen (i Excel-format)