Mekanik

Mekanik
Mekanik 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mekanisk drift och hantering 90 128 134 126 100 100 96 87 88 66 94 77 22
Mekanisk bearbetning 95 102 92 93 73 76 67 91 49 63 65 68 45
Motorer, pumpar, turbiner 109 141 125 118 142 95 104 74 50 54 57 61 19
Textil- och pappersmaskiner 49 38 39 56 58 44 75 65 66 63 83 72 34
Övriga mekaniska specialmaskiner 117 118 95 91 107 121 104 124 138 132 130 131 69
Termiska processer och apparatur 78 68 83 74 78 64 51 44 64 57 59 70 51
Maskinelement 118 145 144 154 95 89 92 73 52 70 54 61 34
Transport, frakt 267 257 317 255 254 220 224 161 174 182 170 214 108
Summa Mekanik 923 998 1029 968 906 808 812 718 681 687 712

756

381

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2024-07-05.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO. 
Länk till teknikindelningen i pdf-format, WIPO (extern webbplats)