Mekanik

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mekanisk drift och hantering 90 90 128 134 126 100 100 96 87 88 66 93 53
Mekanisk bearbetning 88 95 102 92 93 73 76 67 91 49 63 67 54
Motorer, pumpar, turbiner 128 109 141 125 118 142 95 104 74 50 54 57 46
Textil- och pappersmaskiner 42 49 38 39 56 58 44 75 65 66 63 83 40
Övriga mekaniska specialmaskiner 107 117 118 95 91 107 121 104 124 138 132 131 82
Termiska processer och apparatur 85 78 68 83 74 78 64 51 44 64 57 60 52
Maskinelement 106 118 145 144 154 95 89 92 73 52 70 53 29
Transport, frakt 218 267 257 317 255 254 220 224 161 174 182 170 137
Summa Mekanik 864 923 998 1029 968 906 808 812 718 681 688 714

493

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2023-09-05.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO. 
Länk till teknikindelningen (i Excel-format)

Uppdaterad 2023-09-06