Svara på tekniskt föreläggande

När du har läst det tekniska föreläggandet avgör du om du vill driva din ansökan vidare.

Om du inte håller med om patentingenjörens slutsatser ska du besvara föreläggandet och motivera varför vi borde bevilja din ansökan. När du svarar på ett tekniskt föreläggande bör du svara skriftligt och bemöta endast de dokument som nämns i föreläggandet, inte de dokument som enbart redovisas i den bifogade svenska sökrapporten. Du är välkommen att kontakta PRV om du har frågor. Det kan även vara klokt att ta hjälp av någon sakkunnig, till exempel ett patentombud.

Blanketter - svar på föreläggande

Nya patentkrav

Du kan lämna in nya, preciserade patentkrav som skiljer sig mer från kända lösningar om detta är något som förts fram som ett hinder mot din ansökan. Var i så fall noga med att alla ändringar i din ansökan har fullt stöd i grundhandlingarna, det vill säga i din ursprungliga beskrivning, dina ursprungliga patentkrav och den ursprungliga ritningen. Läs mer om detta i länkarna nedan.

Svarsfrist

Svarar du inte inom svarsfristen, det vill säga den tid som är angiven i föreläggandet, avskriver vi din ansökan, vilket betyder att vi avbryter handläggningen av den. Behöver du mer tid för att svara kan du begära anstånd. Läs mer om anstånd och hur du går tillväga bland länkarna nedan.

Om vi har avskrivit din ansökan kan du begära att den återupptas. Då måste du inom fyra månader från svarsfristens sista dag meddela detta till PRV och betala en extra avgift.

Om du besvarar föreläggandet men hinder som påtalats av oss ändå bedöms kvarstå kan ansökan komma att avslås.

När vi fått ditt svar

Om vi har fått ditt svar i tid kommer en patentingenjör att titta på din ansökan igen. Vanligtvis får du därefter antingen ett slutföreläggande eller beslut om avslag. Det kan dock hända att du får ytterligare ett tekniskt föreläggande från oss där vi bemöter din argumentation och eventuella nya patentkrav.

Ett andra föreläggande besvarar du på samma sätt som ett första tekniskt föreläggande.

Läs mer om anstånd