Ändring i patentkrav

Om PRV har anmärkningar på patentkraven i din ansökan får du ett tekniskt föreläggande från oss.

Anmärkningarna kan till exempel vara:

  • Att innehållet saknar nyhet
  • Att innehållet saknar uppfinningshöjd
  • Att patentkraven är för oklara

Du kan justera dina patentkrav. Tänk då på att alla ändringar i kraven måste ha stöd i grundhandlingarna, det vill säga de dokument som fanns i din ansökan på ingivningsdagen.

När du lämnar in ändrade krav måste du visa exakt var i grundhandlingarna stödet för ändringen finns. Du kan antingen inskränka dina krav eller utvidga dem.

Att inskränka patentkrav

Du inskränker patentkraven genom att skriva in fler bestämningar eller genom att precisera uttryck så att det sökta skyddsomfånget blir snävare. Att precisera ordet “syra” till “svavelsyra” är ett exempel på en inskränkning.

Det är också vanligt att inskränka ett självständigt krav genom att ta med uppgifter från osjälvständiga krav, det vill säga krav som refererar till ett självständigt krav och inte kan stå för sig själv. Det vanligaste är att slå ihop det självständiga kravet med ett eller flera osjälvständiga.

Du kan också begränsa skyddsomfånget med hjälp av beskrivningen eller tydliga uppgifter från ritningen.

Att utvidga patentkrav

En utvidgning gör du genom att stryka bestämningar i kraven eller använda mer generella uttryck, till exempel genom att byta “svavelsyra” mot “syra”.

Du kan också utvidga ditt krav genom att lägga till alternativ, exempelvis “svavelsyra och saltsyra” istället för bara “svavelsyra”.

Utvidgningar är sällan tillåtna. För att du ska få göra utvidgningen måste den mer allmänna termen eller det ytterligare alternativet tydligt finnas med i dokumenten som du lämnade in på ingivningsdagen.

Du får inte lämna in nya krav för en uppfinning som är oberoende av dina tidigare krav. Du får heller inte återinföra en oberoende uppfinning som du tidigare tagit bort ur en ansökan.

När patentet är beviljat får patentkraven inte utvidgas, oavsett om utvidgningen har stöd i dokumenten som lämnats in på ingivningsdagen. Du kan alltså inte öka skyddsomfånget under till exempel ett invändningsförfarande.

Läs mer

Utbruten ansökan