Ändring i beskrivning och ritning

Ibland kan du behöva ändra beskrivningen och ritningen i din patentansökan, till exempel när de är otydliga eller behöver anpassas till ändrade patentkrav.

Beskrivningen får inte ändras så att ansökan omfattar något mer än vad som gick att utläsa på ingivningsdagen. Du får bara lägga till sådana uppgifter som är nödvändiga för att en fackman ska kunna utöva uppfinningen.

Du får inte lägga till nya förtydligande uppgifter i beskrivningen om de leder till att kraven omfattar mer än vad de gjorde i den ursprungliga ansökan. Om du vill får du införa de hänvisningar som du har fått från PRV för att ytterligare beskriva teknikens ståndpunkt.
Om dina ändringar är för omfattande kan du antingen ta bort de nya uppgifterna eller använda dem i en ny ansökan.

Om du får ett meddelande om att din ansökan kan beviljas och du har ändrat dina patentkrav ska du anpassa beskrivningen till de godkända kraven innan vi beviljar patentet.
Anpassningen gör du genom att formulera om beskrivningens allmänna del och stryka utföringsformer som inte är aktuella längre.

Sådant som inte längre berör uppfinningen måste du ta bort ur beskrivningen och ritningarna, annars kan beskrivningen bli missvisande.

Läs mer

Utbruten ansökan