Om patentansökan är bristfällig

En ansökan kan vara så bristfällig att det enklaste är att skicka in en ny. Här finns kort information om vad du kan göra då.

Du kan alltid göra ett nytt försök genom att ta hjälp av en sakkunnig och sedan skicka in en bättre utformad ansökan. Vill du skicka in en ny ansökan för samma uppfinning måste du först återta din första ansökan eller låta den bli avskriven innan 18 månader har passerat så att den inte hinner bli offentlig. Om du inte gör det kan din första ansökan utgöra ett hinder för din nya ansökan.

Prioritet från din första ansökan

När du lämnar in en ny ansökan kan du begära prioritet från din äldre ansökan. Denna prioritet gäller endast de delar som går att utläsa ur din första ansökan. Fördelen med att göra så är att de eventuella nyhetshinder som har publicerats från den dagen du lämnade in din första ansökan bara kan användas mot det som är nytt i den nya ansökan.

Läs mer

Val av patentombud

Prioritet