Prioritet och ingivningsdatum

Prioritet betyder att du som har lämnat in en ansökan i ett land kan lämna in en ansökan på samma uppfinning i ett annat land inom tolv månader med effekten att ansökan nummer två anses gjord samtidigt med den första när det gäller nyhetsvärdet. Däremot har de båda ansökningarna olika ingivningsdatum.

För att få prioritet behöver landet du lämnar in ansökan nummer två i vara anslutet till Pariskonventionen eller WTO.

Det datum då du lämnade in din prioritetsgrundande ansökan kallas prioritetsdag. Om någon annan eventuellt ansöker om patent på samma eller liknande uppfinning kan en tidig prioritetsdag ge dig företräde.

Viktiga tidsfrister att hålla koll på vid prioritet

12 månader: För att du ska kunna få prioritet på din ansökan i ett annat land måste du lämna in ansökan på samma uppfinning i det landet inom 12 månader från att du lämnade in din första ansökan.

16 månader: Om du vill begära prioritet från en tidigare ansökan måste du göra det inom 16 månader från prioritetsdagen, alltså ansökningsdagen för din första ansökan.

Du kan också begära prioritet inom fyra månader från den dag du lämnat in din nya ansökan om den tidpunkten infaller senare.

Fördelar med prioritet

Rätten till prioritet ger många fördelar. 

Om du lämnar in dina utlandsansökningar inom prioritetsåret kan du:

  • Vänta med att lägga tid och pengar på att söka patent i andra länder tills du redan har ett utlåtande om uppfinningens patenterbarhet
  • Offentliggöra din uppfinning så fort du lämnat in din första patentansökan utan att det förstör nyhetsvärdet utomlands
  • Behålla nyhetsvärdet även om någon annan sökt patent på samma eller liknande uppfinning under tiden mellan din prioritetsdag och din utländska ingivningsdag.

Exempel

Du har lämnat in en patentansökan i Sverige som handlar om en förpackning. Nu vill du ha patent på samma förpackning i Tyskland, England, Frankrike, Japan och USA. Du kan inom ett år lämna in nationella ansökningar i dessa länder och begära prioritet från din svenska ansökan.

Om du gör det anses din ansökan gjord samtidigt i alla länderna, det vill säga samma dag som du lämnade in din ansökan i Sverige.

Du kan också utnyttja prioritetsåret om du istället väljer att lämna in en PCT-ansökan som du fullföljer i Tyskland, England, Frankrike, Japan och USA, eller lämnar in en europeisk patentansökan.

Länkar

Digital Access Service (DAS)

Pariskonventionen, WIPO (extern webbplats)